برنامه تفریحی تحت نام میله همدلی محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

24 Jun, 2019

برنامه تفریحی تحت نام میله همدلی محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل امروز جمعه مورخ 31 جوزا 1398 در صحن این نهاد اکادمیک به هدف ایجاد همدلی بین محصلان و رفع خستگی آنها در این پوهنتون یکجا با گروپ څارندوی وزرات معارف با حضور داشت محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزیر تحصیلات عالی، محترم دکتور صدرالدین تاجیک معین پلانگذاری و توسعه شهری شاروالی کابل، محترم قاری زاده صاحب رئیس څارندوی افغانستان  هیئت رهبری پوهنتون، اساتید، محصلان و کارمندان این نهاد علمی برگذار گردید. 

اهمیت راه اندازی همچو برنامه های متنوع تفریحی و شاد در شرایط کنونی جهت همدیگر پذیری و تحکیم روابط دوستانه بین محصلان نیازمبرم می باشد.

قابل ذکر است چنین برنامه  تفریحی اولین بار است که از سوی اداره پوهنتون راه اندازی گردیده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.