بازدید هیات فرهنگی،تخنیکی واکادمیکی سفارت کشور های فدراتیف روسیه، قزاقستان و قرغزستان از پوهنتون پولی تخنیک کابل

20 Mar, 2019

این هیت شامل رئیس فرهنگی سفارت فدراتیف روسیه درکابل، نماینده مرکز تحقیقاتی طبی روسیه، معاون ورئیس دفترسفیرقرغزستان درکابل، نماینده پوهنتون رودن مسکو، رئیس پوهنتون بین المللی دوستی خلق ها وهم چنان نماینده گان سفارت قزاغستان درکابل با محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل در دفتر کارشان ملاقات نمودند.

دراین ملاقات روئسای محترم پوهنحئی های هشت گانه پوهنتون پولی تخنیک کابل، سرپرست معاونیت امورمحصلان وجمعی از استادان این پوهنتون حضور داشتند.

درنخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر"رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن خیر مقدم گفتن به مهمانان، از بازدید هیت متذکره از این پوهنتون تشکر وقدردانی نموده، خواهان همکاری نهاد های متذکره، در پروژه های تحقیقاتی و تخنیکی مشترک با پوهنتون پولی تخنیک کابل، مردم و دولت افغانستان گردیدند.

همچنان هیت مرکز تحقیقاتی طبی فدراتیف روسیه اعلام آمادگی نمودند تا محصلان افغان را در رشته های تخنیکی ترمیم وساخت وسایل وابزار طبی رادیولوژی وسرطان شناسی در آن پوهنتون تدریس و تربیه نمایند.

ضمناً رئیس پوهنتون دوستی خلق ها درمورد پوهنتون متذکره معلومات مفصل ارایه داشته و آمادگی آن پوهنتون را برای پذیرش محصلان در تدریس مقطع لیسانس و ماستری به افغانستان ابراز نمودند.

دراخیر هیت نامبرده از لابراتوارهای انجنیری منابع آب ومحیط زیست، جیولوژی ومعادن، تکنالوژی کیمیاوی، جیوماتیک وکدستر،ساختمانی و جمنازیوم پوهنتون بازدید بعمل اوردند.