امضا تفاهم نامه کار آموزی محصلان با اداره محترم تدارکات ملی

30 May, 2018

سال گذشته پوهنتون پولیتخنیک کابل نمایشگاه علمی - تخنیکی را به هدف کاریابی محصلان براه انداخته بود، که در نتیجه با امضای تفاهم نامه فی بین اداره محترم تدارکات ملی و پوهنتون پولیتخنیک کابل و تطبیق این تفاهم نامه به تعداد 60 تن از محصلان پوهنتون پولیتخنیک کابل به دوره کار آموزی برنامه شش ماهه در اداره محترم تدارکات ملی جذب گردیدند. این پروگرام برای کسب تجارب عملی محصلان و تطبیق آموخته های خود در پروژه های تطبیقی، کسب تجارب و دریافت سوابق کاری نهایت مفید و ارزنده است. به نمایندگی از هیئت رهبری پوهنتون پولیتخنیک با سپاس و قدر دانی از اداره محترم تدارکات ملی بالخصوص از جناب دیپلوم انجنیر الهام عمر هوتکی رئیس عمومی اداره تدارکات ملی که زمینه دوره کار آموزی را به جوانان کشور مساعد ساخته. به امید همکاری بیشتر از پیش اداره محترم تدارکات ملی هستیم.