امضا تفاهم نامه همکاری علمی وتخنیکی پوهنتون پولی تخنیک کابل و اداره مستقل اراضی افغانستان

22 Nov, 2017

مراسم امضا تفاهم نامه همکاری علمی وتخنیکی میان پوهنتون پولی تخنیک کابل واداره مستقل اراضی افغانستان توسط محترم جواد " پیکار" رییس آن اداره و محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" در مقر ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید.

در نخست پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" در مورد همکاری علمی وتخنیکی پوهنتون پولی تخنیک کابل و اداره مستقل اراضی افغانستان صحبت کرده واز همکاری آن اداره اظهار قدر دانی نمودند.

سپس رییس اداره مستقل اراضی افغانستان  در مورد وظایف و کارهای انجام شده این اداره معلومات مفصل ارایه داشته و از اهمیت حق مالکیت اراضی در کشور ها صحبت کرده و راهای حل مشکلات  اراضی افغانستان با همکاری سایر بخش های مرتبط و پوهنتون های کشور تاکید نمودند.

همچنان امضا توافق نامه را زمینه یی خوبی برای کاریابی محصلان و انجنیران دانسته و از همکاری های آن اداره با فارغین پوهنحی انجنیری جیوماتیک و کدستروعده دادند.

قابل یادآوری است که هیئت رهبری اداره اراضی،رییس عمومی پوهنتون  پولی تخنیک، استادان و مهمانان  از غرفه های نمایش دستاوردهای پوهنتون پولی تخنیک و اداره اراضی افغانستان در نمایشگاه دایر شده دیدن به عمل آورده و در اخیر از صنوف درسی اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و دیگر بخش های پوهنحی جیوماتیک وکدستر دیدار و با استادان ومحصلان پوهنحی متذکره صحبت و تبادل نظر نمودند.