افتتاح دروازه الکترونیکی طعام خانه پولی تختنیک کابل

17 Mar, 2018

امروز شنبه مورخ 26 حوت سال 1396 دروازه الکترونیکی طعام خانه لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل که با تلاش ها و زحمات محصلین مرکز خلاقیت و نو آوری این کانون علمی ساخته شده است توسط جلالتمآب دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی باحضور محترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس اداره مرکزی احصائیه، هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل، تعدادی از روئسای مرکز وزارت تحصیلات عالی و محصلین مرکز خلاقیت و نو آوری افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت جا دارد که از زحمات و تلاش های محصلین خلاق و مبتکر این کانون علمی قدردانی نموده که با ابتکار شان برای اولین بار در تاریخ وزارت تحصیلات عالی با استفاده از سیستم بایمتریک حق دخول در یک مکان که نخست در طعام خانه لیلیه این پوهنتون تطبیق میگردد را ساختند.