افتتاح تالار مرکز مهندسی و انجنیری از گل خام توسط سفیر محترم کشور دوست فرانسه

21 Sep, 2018

با حضور محترم دکتور احمد سیر مهجور معین صاحب مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و آقای فرانسوا غیشی سفیرکشور دوست فرانسه، تالار مرکز مهندسی و انجنیری از گل خام در پوهنتون پولیتخنیک کابل افتتاح گردید. 
کشور دوست فرانسه بر علاوه تمویل این مرکز در تجهیز لابراتوار های دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن و دیپارتمنت برق قبلاً نیز کمک نموده اند. 
آقای سفیر در صحبت هایش به ادامه همکاری های قبلی خویش اینبار نیز برای انکشاف و رُشد ظرفیت محصلین و اساتید تعهد نمودند .
به نمایندگی از هیئت رهبری پوهنتون پولیتخنیک از کمک های همیشگی کشور دوست فرانسه برای این کانون علمی سپاس و قدردانی مینمایم.