در باره پوهنتون پولیتخنیک کابل

Date
25 حمل, 1396 to 03 جوزا, 1396
Time
04:00 ق.ظ25
Event Type
Conference
Location
Description

در باره پوهنتون پولیتخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل مرکزاساسی تربیه کادرهای علمی انجنیری در کشور

 

kpu