اعلان دعوت به داوطلبی

06 قوس, 1397

عنوان: پروژه ایجاد مراکز تضمین کیفیت پوهنتون های (کندز،بامیان،پکتیا،تخار،پولی تخنیک کابل،پروان

پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1397 به کادر علمی جدید ضرورت دارد

26 عقرب, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک طی در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

اعلان تدارکاتی ترمیم و دیوار های کانکریتی

12 عقرب, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (اعمار،ارتفاع وترمیمات اساسی دیوار سمت شرق،تهیه ونصب موانع آهنکانکریتی وموضع زرهی

Pages