اطلاعیه کمیونتی کالج تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولیتخنیک کابل

26 سنبله, 1397

کمیونتی کالج تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  (Information Technology Community College Program) که به کم

اعلان تدارکاتی سال 1397

20 سنبله, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ( ترمیم و ایجاد میدان فوتسال ساحلی در عقب تعمیر بخار

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

18 سرطان, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (ترمیمات و رنگمالی تعمیر تدریسی، ترمیم ونصب موزائیک پیاده روها

Pages