اطلاعیه کمیونتی کالج تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولیتخنیک کابل

15 Sep, 2018

کمیونتی کالج تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  (Information Technology Community College Program) که به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID)از طریق برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) و به همکاری تخنیکی کمیونتی کالج تخنیکی سنترال جورجیا ایالات متحده امریکا (Central Georgia Technical College) ایجاد گردیده٬ برای دور چهارم  محصل می پذیرد.

علاقمندان می توانند فورم ثبت نام را از تاریخ ۲۶ سنبله الی ۱۹ میزان ۱۳۹۷هجری شمسی از کمیونتی کالج تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولیتخنیک کابل دریافت نموده و بعد از خانه پری، آن را همراه با اسناد لازم الی تاریخ ۲۶ میزان ۱۳۹۷ به دفتر کمیونتی کالج واقع لیلیه پنجم پوهنتون متذکره تسلیم نمایند.

معیار های پذیرش :

  • شهادتنامه صنف دوازدهم تایید شده وزارت معارف
  • داشتن حد اوسط مجموع نمرات شصت فیصد (۶۰٪) در دوره لیسه
  • سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور کمیونتی کالج

 

برای دریافت معلومات بیشتر، به شماره تیلفون یا ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید:

تیلفون: ۰۷۲۸۸۸۸۰۲۸

ایمیل : itcc@kpu.edu.af