اطلاعیه

12 Sep, 2017

اطلاعیه:

به اطلاع تمام محصلین محترم پوهنتون پولی تخنیک کابل رسانیده میشود.ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل غرض ظرفیت سازی محصلین این پوهنتون به همکاری موسسه تعلیمی مدیریت و رهبری برنامه های آموزشی مدیریت و رهبری ، پرپوزل نویسی ، مدیریت پروژه ، راپور نویسی ، روش تحقیق ، راز های موفقیت ، مهارت های سخنرانی و ارائه سمینار در اتاق 205 - 207 تدریسی از ساعت 7 الی 8 صبح و 2 الی 3 بعد از ظهر برگزار گردد.

علاقه مندان بتاریخ 20 سنبله غرض ثبت نام و معرفی برنامه در اتاق 205 تشریف آورده ممنون سازند.