اطلاعیه

21 سنبله, 1396

اطلاعیه:

اعلان تدارکاتی

31 اسد, 1396

اعلان تدارکات پوهنتون پولی تخنیک کابل :

اطلاعیه پولی تخنیک

21 اسد, 1396

اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل :

آغاز دروس خزانی سال 1396

11 اسد, 1396

به اطلاع تمام محصلان عزیز رسانیده میشود که آغاز دروس جدیدالشمولان سال 1396 (صنف های اول) بشمول دروس محصلان صنوف دوم الی چهارم پوهنحی انجنیری کامپیوتر و انفارماتیک به تا

داوطلبی پوهنتون پولی تخنیک کابل

02 اسد, 1396

ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل به تعداد (144) قلم اجناس داغمه جات مختلف النوع خویش را بعد از موافقه وزارت محترم مالیه به تاریخ 23/5/1396 هجری خورشیدی لیلام مینماید.

Pages