اعلان تدارکاتی پروسه تصمیم اعطای قرار داد میوه وترکاری پوهنتون پولی تخنیک کابل

19 حوت, 1398

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل ، وزارت تحصیلات عالی

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د ميوې او ترکاری د ورکولو پریکړه پروسه

07 حوت, 1398

پوهنتون پولی تخنیک کابل  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده علف خود روی ساحات پوهنتون پولی تخنیک کابل برا

Pages