تفاهم نامه میان اداره تدارکات ملی و پوهنتون پولی تخنیک کابل

26 جدی, 1396

تفاهم نامه همکاری های علمی و تخنیکی میان اداره تدارکات ملی و پوهنتون پولیتخنیک کابل : این تفاهم نامه بتاریخ 23 جدی سال روان توسط محترم دیپلوم انجنیر الهام عمر "هوتکی" رئیس عمومی اداره تدارکات ملی و پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رئیس پوهنتون پولیتخن

توزیع دیپلوم هفتمین دور فراغت محصلان پوهنحی انجنیری کمپیوتر وانفارماتیک

27 قوس, 1396

توزیع دیپلوم هفتمین دور فراغت 124 تن محصلان پوهنحی انجنیری کمپیوتر ساینس و انفارماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل یک شنبه مورخ 26 / 9 / 1396 هجری خورشیدی در جمنازیوم این پوهنتون برگزار گردید که  در این محفل فراغت داکتر پیروز رییس پوهنتون

نتایج مسابقات جهانی محصلان HULT PRIZE پوهنتون پولی تخنیک کابل

27 قوس, 1396

نتایج مسابقات جهانی یا ( HULT PRIZE  ) در تالار تکنالوژی معلوماتی با اشتراک معین انرژی وزارت آب و برق، پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک، دیپلوم انجنیر سید مجتبی " ایشانزاده " معا

هفتمین دور دفاع دیپلوم محصلان پوهنحی انجنیری کامپیوتر و انفارماتیک

22 قوس, 1396

 هفتمین دوردفاع دیپلوم  فراغت پوهنحی انجنیری کامپیوتر و افارماتیک امروز در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  با اشتراک پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون ، پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی " معا

Pages