برنامه تفریحی فوتبال جام جهانی 2018 روسیه

24 سرطان, 1397

برنامه تفریحی پخش مستقیم فوتبال جام جهانی 2018 روسیه  برای محصلین پوهنتون  پولی تخنیک کابل که با ابتکار و توجه خاص مقام محترم پوهنتون پولی تخنیک کابل با همکاری تلویزیون جهانی آریانا و سایر همکاران برای مدت چهارشب در جمنازیوم این محیط اکادمیک برگذار

کورس آموزشی  ( Microsoft Projects )

23 سرطان, 1397

برنامه آموزشی ایکه از طرف ( USWDP ) و با کمک پوهنتون پولی تخنیک کابل درمرکز تکنالوژی معلوماتی راه اندازی گردیده بود به مدت یک هفته برای استادان و کارمندان تدریس گردید

توزیع تصدیق نامه فارغان کورس کدسترپوهنحی جیوماتیک وکدستر

19 جوزا, 1397

کورس جیوماتیک وکدستر که درپوهنحی جیوماتیک وکدسترپوهنتون پولی تخنیک کابل جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان اداره مستقل اراضی افغانستان راه اندازی گردیده بود پایان یافت .

امضا تفاهم نامه کار آموزی محصلان با اداره محترم تدارکات ملی

09 جوزا, 1397

سال گذشته پوهنتون پولیتخنیک کابل نمایشگاه علمی - تخنیکی را به هدف کاریابی محصلان براه انداخته بود، که در نتیجه با امضای تفاهم نامه فی بین اداره محترم تدارکات ملی و پوهنتون پولیتخنیک کابل و تطبیق این تفاهم نامه به تعداد 60 تن از محصلان پوهنتون پولیت

Pages