گزارش فعالیت های پوهنتون پولی تخنیک کابل

05 Jul, 2019

مجلس گزارش دهی ازفعالیت های پوهنتون پولی تخنیک کابل با اشتراک هئیت رهبری، استادان و کارمندان دایر گردید.

عقد تفاهمنامه همکاری علمی میان پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون خصوصی باختر

05 Jul, 2019

تفاهمنامه همکاری های میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون باختر به امضاء رسید .

افتتاح لابراتوار ها وسیستم برق آفتابی و واگزاری برنامه کمیونیتی کالج تکنالوژی معلوماتی

05 Jul, 2019

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید،وپخش سرود ملی آغازیافت .

مشارکت حلقات علمی ، حکومت داری و رُشد اقتصادی

30 Jun, 2019

امروز مورخ ۶ سرطان برنامه (مشارکت حلقات علمی ، حکومت داری و رُشد اقتصادی) در جمنازیوم پوهنتون پولیتخنیک کابل دایر گردید

Pages