معرفی سرپرست مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان

22 Jan, 2020

محفل معرفی سرپرست مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان با اشتراک محترم پوهنمل عبدالتواب "بالا کرزی"سرپرست وزارت تحصیلات عالی ، محترم خان محمد "تکل" سرپرست ومعین وزارت انرژی وآب محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمدسعید "کاکر" رئیس عمومی پوه

توزیع تصدیق نامه های فارغان کورسGIS

19 Jan, 2020

محفل توزیع تصدیق نامه های فارغان کورس GIS ازپوهنحی جیوماتیک وکدستر درتالارIT برگزارشد.

ملاقات محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید " کاکر" با محترم ولی الله " عا قلی" ریئس هایدروجیولوجی وزارت انرژی وآب

18 Jan, 2020

این ملاقات که دردفترکار مقام ریاست پوهنتون برگزار گردید، نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید " کاکر" ریئس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل درمورد فعالیت های مرکز ملی تحقیقات آب افغانستان ، امکانات وظرفیت های این مرکزبرای محققان واستاادان صحبت نم

تقدیر از محصلانیکه در مسابقه مناظره میلینیم مقام اول را از آن خود کردند

06 Jan, 2020

هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل طی برگزاری محفل کوچک و با توزیع نمودن تحسین نامه ها به آنعده از محصلین که در مسابقات مناظره ملی میلینیم اشتراک و مقام اول را در میان 12 پوهنتون دولتی و خصوصی کسب نموده بودند ، تقدیر به عمل آورد.

Pages