افتتاح دروازه الکترونیکی طعام خانه پولی تختنیک کابل

26 حوت, 1396

امروز شنبه مورخ 26 حوت سال 1396 دروازه الکترونیکی طعام خانه لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل که با تلاش ها و زحمات محصلین مرکز خلاقیت و نو آوری این کانون علمی ساخته شده است توسط جلالتمآب دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی باحضور محترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس اداره مرکزی

کنفرانس ملی علمی تحقیقی پوهنتون پولی تخنیک کابل

23 حوت, 1396

کنفرانس دوروزه علمی تحقیقی پوهنتون پولی تخنیک کابل با اشتراک محترم پوهنمل دکتور نجیب الله (خواجه عمری) وزیر تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان،محترم پوهنمل عبدالاتواب "بالا کرزی" معین علمی وزارت تحصیلات  عالی ،مهمانان ،استادان ومحصلین د

ورکشاپ آموزشی الکترنیکی ( Moodle ) LMS

16 حوت, 1396

این ورکشاپ از طرف کمیته آموزش الکترونیکی  برای روسای پوهنحی های هشت گانه ، آمرین دیپارتمنت ها، استادان،مدیریت های پوهنحی ها و لابرانت های دیپارتمنت ها در پوهنحی انجنیری جیوماتیک وکدستر جهت آموزش وطرز استفاده ازسیستم ( Mood

ورکشاپ توسعه شهر ها و(حفظ شهرهای قدیمی)

02 حوت, 1396

ورکشاپ آموزشی توسعه شهرها و(حفظ شهرهای قدیمی) ازطرف موسسه یونسکودرپوهنتون پولی تخنیک کابل دایرگردید.دراین ورکشاپ تعدادی ازاستادان پوهنتون پولی تخنیک کابل و وپوهنتون هرات اشتراک دارند.        

Pages