کنفرانس بین المللی افغانستان چهار راه ترانزیت منطقه

14 Sep, 2019

امروز مورخ 21 سنبله به میزبانی پوهنتون پولیتخنیک کابل و همکاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری کنفرانس بین المللی (افغانستان،  چهار راه ترانزیت منطقه ) در تالار جمنازیوم این کانون علمی دایر گردید.

محفل افتتاح مرکز انکشاف مسلکی PDC)) ، لابراتواردیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی ولابراتوارپوهنحی جیوماتیک وکدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل

03 Sep, 2019

محترم پوهنمل عبدالتواب "بالا کرزی" معین علمی وسرپرست وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون پولی تخنیک کابل بازدید نموده  و با محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، هیئت رهبری واستادان ملاقات نمودند .

نشست مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل

03 Sep, 2019

نشست مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل به اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل وتعدادی ازاستادان درآن مرکزتدویریافت .

عقد تفاهنامه همکاری وافتتاح اعمار پروژه انستیتوت تدارکات ملی در محوط این پوهنتون، میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و ریاست محترم تدارکات ملی

03 Sep, 2019

ملاقاتی که محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکړ" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل با معاون ریاست محترم تدارکات ملی وهمکاران شان داشتند در مورد اهمیت وارزش مندی های این مرکزصحبت وتبادل نظرنمودند.

Pages