Email: chancellor@kpu.edu.af

شماره تماس دفتر: 0744340044

پوهنوال  دیپلوم انجنیر محمد سعید  " کاکړ"  فرزند عبدالقیوم در سال 1341 هجری خورشیدی در شهر کابل چشم به جهان گشود، در سال 1359 هجری خورشیدی از صنف دوازده هم لیسه تخنیک ثانوی فارغ و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به دیپارتمنت مهندسی پوهنتون پولی تخنیک کابل راه یافت و در سال 1365 دوره ماستری خویش را به پایان رسانید. 

ایشان از سال 1368 بدینسو به صفت استاد در دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک، و از سال 1392 به صفت معاون امور محصلان این پوهنتون، در سال 1395 بعد از حکم مقام محترم ریاست جمهوری به صفت رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل معرفی گردیدند.