دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست:

دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست در سال 1384 بنا بر نیاز و تقاضای وزارت محترم شهر سازی، رشد فرهنگ و تقویه بنیه اقتصاد ملی کشور در چوکات پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل اساس گذاری شد. دیپارتمنت آبرسانی و انجینیری محیط زیست که در چوکات فاکولته ساختمانی مطابق به نیاز های عینی جامعه افغانی برای تربیه کادر های علمی-انجینیری به سویه ملی و بین المللی در حیات علمی-پژوهشی کشور عرض اندام نموده و یکی از مهمترین رشته های انجنیری  برای تربیه کادر های علمی و انجنیری این کشور است که فارغان آن میتوانند در حل پرابلم های موجوده جامعه افغانی جهت ارتقا اتوریته اقتصادی کشور در کلیه موسسات تولیدی نقش ارزنده داشته باشند.

قابل ذکر است، بنا بر تقاضا جامعه و بازار کار پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست در سال ۱۳۹۲ جدیدآ تاسیس گردید که فعلا دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زست در چوکات  این پوهنحی فعالیت دارد.

این دیپارتمنت برای اولین بار دارای سه استاد بود و فعلا تعداد استادان در این دیپارتمنت به 9 نفر میرسد.

فعلآ در تشکیل این دیپارتمنت یکنفر پوهاند، یکنفر پوهنمل و شش نفر پوهنیار که از جمله آن ها یک نفر به سویه دکتورا و متباقی به سویه ماستر شامل میباشد.

در حال حاضر این دیپارتمنت کاملآ مستقل بوده مجموعآ تعداد محصلان از صنف اول الی چهارم در حدود 280 نفر می باشد.

از سال 1388 دیپارتمنت آبرسانی و انجینیری محیط زیست به سیستم کریدت فارغ میدهند که بخش اول تحصیل برای چهار سال، هشت سمستر، 173 کریدت میباشد.

رسالت (Mission):

تامین  خدمات آموزشی  با كيفيت عالي براي کلیه  هموطناني كه واجد شرايط اكادميك وتحصيل اند. ارايه تدريس ، تحقيق ورهبري پروژه هاي ملي براي رشد ، مشاوره به جامعه علمی متقاضیان آموزش عالی ، صنعت و حوزه های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی ، منطقه ای ، و بین المللی برای توسعه وپيشرفت کشور.

ديدگاه(Vision) :

ایجاد محیط یادگیری پویا وخلاق و آموزش محصلان، پژوهشگران و كارآفرینان متعهد  و مسلکی، حفظ و توسعه این کانون علمی  و افزایش سهم تولیدات علمی دیپارتمنت  در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مطابق به معیارهای اکادمیک استاندارد.

اهداف پروگرام (Program Objectives):

در اخیر این پروگرام فارغان به انجام کار های ذیل خواهند بود:

 1. v    استفاده از دانش ریاضیات، علوم و مبانی انجنیری به منظور  شناسایی بهتر پروسه های انجنیری و کاربرد عملی آن در ساحه؛
 2.    تجزیه و تحلیل مسائل انجنیری و دریافت مشکلات در رشته خود با توجه به بهره برداری و نگهداری؛
 3.     راه اندازی تحقیقات و کمک در طراحی راه حل برای سیستم های انجنیری در رشته خود؛
 4.    کاربرد روش های مناسب، منابع و ابزار و ماشین آلات به منظور شناسایی  فعالیت های انجنیری، با آگاهی از محدودیت؛
 5.    نشان دادن آگاهی و توجه به اجتماع، بهداشت، ایمنی، مسائل حقوقی و فرهنگی و مسئولیت منتج از آنها؛
 6.    برقراری ارتباط موثر با جامعه انجنیری و اجتماع؛
 7.    عملکرد موثر در یک تیم فنی متنوع؛
 8.    نشان دادن یک درک اخلاقی حرفه ای، مسئولیت ها و معیار های شیوه انجنیری؛
 9.    نشان دادن آگاهی از مدیریت، شیوه های کسب و کار و کارآفرینی؛
 10.    نشان دادن یک درک از تاثیر شیوه های انجنیری، با توجه به نیاز به توسعه پایدار؛ و
 11.    تشخیص نیازها برای توسعه حرفه ای و شرکت در یادگیری مستقل و مادام العمر.

ارتباطات (Relationships):

دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست ارتباط نزیک با مرکز تحقیقات جرمنی (GFZ) داشته که در زمینه یک تفاهم نامه نیز بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و (GFZ) به امضا رسیده است.

این دیپارتمنت میکوشد تا زمینه را جهت امضا یک تفاهم نامه دیگر به منظور رشد و ارتقا ظرفیت محصلان بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون جرمن-قزاغ فراهم سازد. برعلاوه دیپارتمنت مذکور با اکثر ذیدخلان خویش (Stakeholders) در ارتباط بوده و همواره نظریات ایشان را در بهبود نصاب تحصیلی متمنی است.

کار های تحقیقی (Research Works):

تحقیقات نظری فعلا در این دیپارتمنت وجود داشته ولی متسفانه بنا بر عدم موجودیت لابراتواری های معیاری فعلا کار های تحقیقاتی لابراتواری انجام نمیشود، مگر اعضای دیپاتمنت در سدد است تا این نقیصه را با پوهنتون یک جا حل نمایند.  

پروژه ها (Projects):

این دیپارتمنت خواهان همکاری با ادارات ملی و بین اللمی در قسمت اخذ پروژه های تحقیقی و تظبیقی بوده تا بتواند ظرفیت علمی و اکادمیک خویش را بلند ببرد. ولی ناگفته نباید گذاشت که دیپارتمنت وذکور یک تعداد پروژه ها را در زمینه های فعالیت های محیط زیستی انجام که لیست آنها بعدآ به اشتراک گزاشته خواهد شد.

سهولت های لابراتواری (Lab Facilities):

این دیپارتمنت دارای صنف های مجهز تدریسی بوده که در آن ستیژ، میز خطابه، تخته سفید، پراجکتور و چوکی ها برای محصلین شامل میباشد.

صنف کار های گروپی و محل کار پروژه های دیپلوم نیز در دسترس محصیلن قرار دارد.

فعلا در این دیپارتمنت یک لابراتوار تجزیه و تحلیل آب وجود داشته که با برداشته شدن بعضی از نواقص موجوده جزی به همکاری اداره پوهنتون فعال خواهد شد.

 

با ما در ارتباط شوید (Contact Us):

اتاق ۲۴، منزل دوم، بلاک شش، پوهنتون پولی تخنیک کابل، سرک باغ لا، ناحیه پنجم

ایمیل: wsee.2004@kpu.edu.af

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۰۰۰۵۵۸۳۴