دیپارتمنت جیولوجی تفحص و اكتشاف معادن مواد مفید جامد:

این دیپارتمنت در سال 1346 شمسی یعنی اولین روز آغاز دروس پوهنتون پولی تخنیك كابل تأسیس و تاكنون با فراغت صد ها انجنیر جیولوج به سویه های لسانس و ماستر و همچنان تربیه متخصصین به سویه دوكتورا مصدر خدمت برای ارتقای سطح زندگی هموطنان عزیز گردیده است. این دیپارتمنت در رشته های نقشه برداری جیولوجیكی، تفحص و اكتشاف معادن مفیده جامد، هایدروجیولوجی، وجیولوجی انجنیری متخصصین را تربیه و به جامعه تقدیم می دارد. فارغان دیپارتمنت به صورت مستقلانه كارهای نقشه برداری جیولوجیكی، تفحص، اكتشاف و محاسبه ذخایر مواد مفید جامد از قبیل طلا، نقره، پلاتین، الماس، زمرد، یاقوت، اموامرین، لاجورد، لعل، مس، سرب، جست، آهن، مرمر، ذغال سنگ، و غیره را به منظور ارزیابی  اقتصادی معادن انجام میدهند. آنها كمیت و كیفیت آبهای زیر زمینی را تعیین و برای احداث ساختمانهای صنعتی و مدنی، بند و انهار، سركسازی، نصب پایه های برق و غیره امور ساختمانی تحقیقات لازم جیولوجی انجنیری را بوجه احسن اجرا می نمایند. 

دراین دیپارتمنت کارهای تحقیقاتی درجریان است که ذیلا نام برده می شود:

 1.  معادن مس در افغانستان و رول آن درتقویه بنیه اقتصادی کشور،
 2.  مواد ساختمانی ساحه کابل و رول آن در باز سازی افغانستان،
 3.  شکستگی های عمیق و رول آنها درتشکیل معادن مواد مفیده جامد،
 4.  تدابیر جلوگیری از آلوده شدن آبهای زیر زمینی ساحات شهر کابل،
 5.  سنگ های قیمتی افغانستان و رول آنها در بازسازی کشور،

به اساس اندوخته های وافر علمی و تجارب کافی استادان محترم دیپارتمنت جیولوجی تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیدۀ جامد می توان تحقیقات مؤثر و ثمر بخش را درساحات مختلف کشور بعمل آورد. دیپارتمنت جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد پروگرام ماستری را در سال 2192 بعد از یک وقفه طولانی دو باره آغاز نموده امید است در سال 2191 اولین دورۀ فارغان پروگرام ماستری به جامعه تقدیم گردد. دیپارتمنت در نظر دارد تا درسال آینده پروگرام دوکتورا PhD را به کمک پوهنتون های کشور جرمنی و کشور چک و اضلاع متحده امریکا آغاز نماید.

در حال حاضر استادان محترم كه در این دیپارتمنت مصروف تدریس میباشند قرار ذیل نامبرده می شوند:

 1. محترم پوهاند دوكتور امیر محمد موسی زی
 2. محترم پوهاند دوكتور نقیب الله سهاك -
 3.  محترم پوهنوال دوكتور عبدالسلام ظفری )تقاعد نموده اند
 4. محترم پوهنوال دوكتور صاحب جان فیاض 
 5. محترم پوهندوی دوكتور محمد ابراهیم نجف 
 6. محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالباقی رحمانی
 7.  محترم پوهندوی دوكتور محمد معصوم 
 8. محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر محمد عزیز امینی 
 9. محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر جان آقا
 10. محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر عبدالسلام كیولا
 11. محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر سید عزیز سادات 
 12. محترم پوهیالی حمید الله واعظی
 13. محترم پوهیالی اكرام الدین تمیم