دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک

ترانسپورت اتوموبیلی یکی از مهم ترین و اساسی ترین وسیله رشد و انکشاف جوامع بشری بشمار می رود که نه تنها در حمل و نقل مسافرین بلکه غرض انتقالات محموله ها در عرصه های مختلف چون زراعت؛ تجارت؛ ساختمان؛ معادن و صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. ترانسپورت اتوموبیلی در کشور ما به مقایسه سایر انواع ترانسپورت بنابر شرایط جغرافیایی و جیولوجیکی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر از 90 % انتقالات توسط ترانسپورت اتوموبیلی صورت می گیرد.

به منظور بلند بردن موثریت فعالیت ترانسپورت اتوموبیلی، سازماندهی بهتر امور خدمات تخنیکی و  ترمیم، تعیین و تطبیق شیوه های موثر انتقالات بار و مسافرین لازم است تا پرسونل مسلکی و فنی در ساحه مذکور ایفای وظیفه نماید. ازاینرو دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک به حیث یک نهاد تحصیلی بنابر نیازمندی عینی جامعه در سال 1360 تاسیس گردیده و یگانه دیپارتمنت جهت تربیه کادر های ملی در بخش ترانسپورت اتوموبیلی در سطح کشور بوده که متخصصین مسلکی را در رشته انجنیری اتومیخانیک ( اتوموبیل و تاسیسات اتوموبیلی ) تربیه و به جامعه تقدیم می کند.

دیدگاه این دیپارتمنت ایجاد یک نهاد تحصیلات عالی تخصصی انجنیری معیاری که از نظر کمی و کیفی نه تنها نیازهای توسعه و پیشرفت کشور را نظر به مطالبات روز و مارکیت کار جوابده باشد بلکه  با معیارهای اکادمیک کشورهای منطقه رقابت نموده و در سطح ملی و فرا ملی قابل قبول باشد.

 رسالت دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک همانا تربیه کادر ملی در رشته انجنیری اتومیخانیک با دانش مسلکی تخصصی به روز نظر به تقاضای بازار کار و نیازمندی جامعه، انجام تحقیقات علمی و عرضه خدمات انجنیری در عرصه انجنیری اتومیخانیک و همچنان تجهیز و اکمال مادی و معنوی دیپارتمنت و ارتقای ظرفیت کادرعلمی، اداری و محصلان میباشد.

   اهداف و مقاصد دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک

 1. ارتقای ظرفیت علمی و  مسلکی اساتید دیپارتمنت؛
 2. اکمال تجهیزات لابراتواری دیپارتمنت،
 3. جستجوی منابع و ارگانهای کمک کننده برعلاوه بودجه سالانه بخاطر تطبیق بهتر استراتیژیک پلان دیپارتمنت؛
 4. بازنگری و به روز سازی مستمر کریکولم، مفردات و مواد درسی در سطح دیپارتمنت؛
 5. آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی برای تدریس و جلوگیری از تمام انواع تعصبات ( سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی )،
 6. کار دوامدار روی تطبیق کریکولم درسی و مفردات درسی؛
 7. جذب استادان جدید حسب ضرورت مطابق به لوایح و مقررات؛
 8. تامین روابط، همکاری های علمی  و توامیت ها با نهاد های تحصیلات عالی کشور های پیشرفته؛
 9. تطبیق و راه اندازی پروسه ارزیابی خودی و ارزیابی استادان در سطح دیپارتمنت؛
 10. تقاضای کتب و مواد درسی جدید؛
 11. ایجاد کتاب خانه در سطح دیپارتمنت و اکمال آن با کتب و مواد درسی جدید؛
 12. ایجاد رشته های جدید حسب نیازمندی های منافع  ملی کشور و نیازمندی جامعه،
 13. تلاش برای تربیه لابرانت ها و تکنیشن ها برای لابراتوارهای دیپارتمنت،
 14. تلاش در جهت احیا و بازسازی ورکشاپ تخنیکی و تعلیمی دیپارتمنت.

      ساحه کاری فارغ التحصیلان این دیپارتمنت وسیع بوده، قادر به انجام دادن فعالیت های مسلکی،  رهبری امور تولیدی- تخنیکی و سازماندهی امور در ساحات ذیل می باشند:

 • کامپلکس موسسات ترانسپورت اتوموبیلی با اشکال مختلف مالکیت ( دولتی, شخصی  و مختلط)؛
 • موسسات تحقیقاتی- علمی و طراحی – تکنالوژیکی در بخش ترانسپورت اتوموبیلی؛
 • موسسات ترانسپورتی , ترمیماتی و خدماتی؛
 • مراکز شرکت ها و نهاد های مربوط به کارخانجات اتوموبیل سازی و ترمیماتی؛
 • مراکز خدمات بازاریابی و دیسپیچری؛
 • سیستم اکمالات مادی – تخنیکی برای فعالیت موثر موسسات ترانسپورت اتوموبیلی؛
 • در بخش های حفظ و مراقبت و ترمیم ماشین الات صنعتی ؛ زراعتی و ساختمانی،
 • در موسسات تولیدی و کارخانجات مربوط به رشته،
 • طرح و دیزاین عناصر ماشین آلات.

در سال 1365 هجری شمسی به تعداد ( 26 ) تن انجنیران مسلکی در اولین دوره به سویه ماستر از دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک فارغ گردیده است. تا حال به تعداد ( 725 ) تن انجنیران در بیست و نه دوره از این دیپارتمنت فارغ گردیده است.

در حال حاضر پروسه درسی توسط ( 7 ) تن اساتید هریک پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی"؛ پوهندوی دیپلوم انجنیر سید یوسف؛ پوهندوی دیپلوم انجنیر محمد جمعه " کاظمی"؛ پوهندوی دیپلوم انجنیر اسرائیل"بوستان خیل"؛ پوهندوی دیپلوم انجنیر میر اقا " میهن"؛ پوهندوی دیپلوم انجنیر عبدالحمید "توده یی" و پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد انور "امید" به پیش برده می شود. یک تن از استادان این دیپارتمنت پوهیالی صهیب الله " زرغون" برای اکمال دوره ماستری از طرف دولت اسلامی افغانستان به کشور سلواک اعزام گردیده است. همچنان دو تن انجنیر لابرانت هر یک دیپلوم انجنیر حسب الله و انجنیر لابرانت عبداللطیف نیز در پیش برد امور عملی و لابراتواری مضامین مسلکی نیز در این دیپارتمنت ایفای وظیفه می نمایند.