دیپارتمنت تربیت بدنی

   دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنتون پولی تخنیک کابل درسال 2143 جهت رشد استعداد های ورزشی ورشد قوه جسمی محصلین ایجادگردید. دیپارتمنت تربیت بدنی از همان زمان تا اکنون با داشتن استادان مجرب

ومسلکی درپیشبرد دورس عملی و نظری درتربیه جسمی و دماغی محصلان در دوسمستر وظایف خویش را به وجه احسن پیش می برند. دیپارتمنت تربیت بدنی درگذشته درتشکیل خود 8 تن استاد داشت ولی اکنون 5 تن استاد به سویه لیسانس اجرای وظیفه می نمایند که یک تن از استاد آن نیز خارج از کشور زندگی میکند.

                                                                                           فعلا محترمه فریده " نوابی" خارج از وطن زندگی میکند.

دیپارتمنت تربیت بدنی بر علاوه پیشبرد دروس، تیم های منتخب ورزشی را نیز از میان محصلان

ایجاد نموده که تیم های متذکره درمسابقات بیرونی اشتراک داشته وامتیازات خوبی را به ارمغان آورده است.

کامپلکس ورزشی پوهنتون پولی تخنیک کابل

4 ستدیوم ورزشی دارای ساحه آزاد ولوژبزرگ بوده که گنجایش 2555 تماشاچی را در یک زمان دارا –

است. دراین ستدیوم علاوه برمسابقات فوتبال تمرینات ومسابقات ورزش هاکی، اتلتیک، )دوش، خیز دور،

انداخت دسک، انداخت گلوله و نیزه اجرا می گردد که متاسفانه فعلآ درآن ساحه تالار لویه جرگه

اعمارگردیده است.

میدان های تینس -

3 میدان های سرباز بسکتبال -

1 میدان های سرباز والیبال -

0 کلپ مجهز پینگ پانگ -

6 کلپ شطرنج -

7 میدان ستندرد فایبری ورزشی -

8 میدان فوتبال که تا اکنون آماده نگردیده وکار اماده سازی آن جریان دارد. -

9 حوض اببازی با ظرفیت 2875 متر مکعب آب جهت آببازی محصلان با اطاق های لباس پوشی، اطاق-

های معاینات، تشناب وشاورها وغیره اعمار گردیده است.

25 کلپ بادی فتنس ) وزن برداری وزیبایی اندام ( -

44 جمنازیوم ورزشی که بنای مجهز وعصری میباشد. سالون بزرگ آن برای تدویر کنفرانس ها، تمرینات-

ورزشی در رشته های مختلف برای تربیه جوانان محصل مهیا گردیده است، که درتقویه انکشاف جسمی

ومغزی دانش اموزان رول به سزای دارد.از این عمارت نه تنها برای تربیت بدنی دانش آموزان استفاده

میگردد بلکه داشتن ستیژ بزرگ متحرک و پرده کلان سینما سکوپ آن زمینه را برای انعقادمجالس عمومی،

کنفرانس ها، نمایشات فلم های علمی، انجینری وهمچنان نمایشات هنری مساعد ساخته شده است.

برگزاری مسابقات درپوهنتون پولی تخنیک ودرمسابقات خارج از پولی تخنیک کابل،

دیپارتمنت تربیت بدنی همه ساله مطابق به تقسیم اوقات مرتبه خویش در مناسبت های مختلف تورنمنت های

ورزشی را در رشته های ورزشی مختلف جهت انتخاب اعضای تیم منتخب ورزشی پوهنتون پولی تخنیک

کابل برگزار می نماید.

گزارش فعالیت های دیپارتمنت در سال 1393

       3- به اساس پیشنهاد دیپارتمنت تربیت بدنی وتوجه ریاست محترم پوهنتون پولی تخنیک کابل توسط سفارت امریکا یک میدان ستندرد فایبری که گنجایش دومیدان  والیبال در یک وقت ، دومیدان بسکتبال دریک وقت ، ویک میدان فتسال را دارا میباشد به تاریخ   1 /    2 /   1393 احیا و اماده استفاده گردید.   

        2-  دیپارتمنت تربیت بدنی به منظور احیای میدان فایبری که توسط سفارت امریکا اعمار گردیده است ومطابق پلان مرتبه خویش به تاریخ 20/2/1393یک سلسله مسابقات فتسال را دربین پوهنحی های مختلف پوهنتون پولی تخنیک  دایر گردید.

هدف این مسابقات  انتخاب بهترین ها چهره هادر تیم منتخب پوهنتون عنوان شده است . در شروع مسابقات  نماینده  سفارت امریکا نیز تشریف داشتند.

    3-  به تاریخ    3   /  3   /   1393  فاینل مسابقات فتسال  که جندی پیش درمیدان  فایبری  دایر گردیده بود به حضورداشت  ریس پوهنتون پولی تخنیک کابل  عزت الله عامد  ، معاون امورمحصلان ، تعداد از ریس های پوهنحی ها ونماینده سفارت امریکا  دربین تیم های پوهنحی  های این کانون علمی تدویر یافت.

که درنتیجه تیم پوهنحی   منابع اب    درمفام اول   تیم پوهنحی  جیولوجی ومعادن  درمقام دوم   وتیم پوهنحی جیولوجی (ب )در مقام سوم  قرار گرفتند.

درمحفل جوایز وتقدیر نامه های که از طرف دیپارتمنت تربیت بدنی درنظر گرفته شده بود از طرف هیات رهبری         برای تیم های قهرمان و ورزشکاران نخبه تفویض گردیدوهم چنان تقدیر نامه به پاس  احیای میدان ورزشی  توسط سفارت امریکا در این کانون  ، به نماینده آن سفارت  توسط محترم عزت الله عامد ریس پوهنتون پولی تخنیک کابل تفویض  گردید.               

 4- به تاریخ     /     17 /    4   /1393  دیپارتمنت تربیت بدنی همرا با ورزشکاران این کانون به منظور پاک کاری میدان های ورزشی  کاری گروی ودسته جعمی را آغاز نمود . این کار عشر وگروی مدت دوروز را دربرگرفت .             

5-  به تاریخ 21/4/1393به اثر درخواست دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنتون پولی تخنیک کابل تیم جوانان فدراسیون هندبال ریاست کمیته ملی المپیک یک سلسله مسابقات دوستانه را در میدان هندبال پولی تخنیک انجام داداند که در نتیحه تیم هندبال جوانان المپیک توانست با تفاوت دونمره بر تیم منتخب پولی تخنیک پیروز گردد.

در محفل توزیع جوایز که از طرف دیپارتمنت تربیت بدنی تهیه گردیده بود محترم سیعد کاکر ، استادان دیپارتمنت تربیت بدنی ، وریس فدراسیون هندبال کمیته ملی المپیک  حضور داشتند.

سیمینار که جهت  آموزش مربیون  رشته والیبال در فدراسیون والیبال ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان به تاریخ  

(     4/6/1393     ) دایرگردید . که از ادرس دیپارتمنت تربیت بدنی  محترم استاد جاوید رسولی مربی تیم منتخب والیبال پولی تخنیک  معریفی گردید.

به تاریخ  20/6/393     مسابقات هندبال ساحلی فدراسیون هند بال کمیته ملی المپیک در میادین کمیته ملی المپیک  دایر کردید که تیم هندبال پولی تخنیک کابل نیز حضور داشت .

تیم هندبال پوهنتون پولی تخنیک کابل توانست که خوب بدرخشد ولی نتوانست که نتیجه به دست بیاورد ولی دلیل عمده آن فارغ شدن نخبه ترین ورزشکاران این رشته از پوهنتون  است.

به تاریخ 1میزان 1393 تیم منتخب والیبال پولی تخنیک کابل در مسابقات از طرف انجمن ورزشکاران دربین پوهنتون ها وپولیس برگزار گردیده بود اشتراک نمود .

مسابقات که بین پوهنتون ها وپولیس در زون شمشاد دایر گردیده بود. به تاریخ 5 میزان خاتمه یافت .که در نتیجه تیم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید برهان الدین ربانی (پوهنحی تربیت بدنی ) مقام اول تیم پولیس مقام دوم .تیم پوهنتون پولی تخنیک مقام سوم را از هان خود نمود .

تیم منتخب والیبال پوهنتون پولی تخنیک کابل در تورنمنت مسابقات والیبال میان پوهنتون های مرکز که توسط فدراسیون ملی والیبال افغانستان در جمناریوم پوهنتون کابل دایر گردیده بود اشتراک نموده وتوانست در بین 12تیم مقام پنجم را از هان خود نماید.این مسابقات به تاریخ . /7/1393 تدویر یافتهبود که به تاریخ.     /8/1393 خاتمه یافت .

11 – به تاریخ 27  قوس 1393 مسابقات بدمنتون به سطح کشور در بین 5 تیم دایر گردید ا ین مسابقات که  در سالون ورزشی پوهنتون پولتخنیک دایر گردیده بود در نتیجه تیم منتخب بدمنتون پولی تخنیک کابل در سکوی قهرمانی ایستا د.

12 – به تاریخ                      محفل که به مناسبت تجلیل از  پنجامین سال  روز پوهنتون پولی تخنیک کابل دا یر گردیده بود

دیپارتمنت تربیت بدنی نیز در تجلیل این محفل  با اجرای رژه سپورتی و به نمایش گذاشتن  افتخارات در ستند فعالانه  سهم خویشرا ایفا نمود .