تفاهمنامه های که تحت کار میباشند:

محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر، رییس عمومی پوهنتون پولی‎تخنیک کابل برای گسترش و همکاری‎های علمی و تخنیکی خویش با شرکت‎های زیر تفاهم‏نامه را به تاریخ 07 دلو 1396 به امضا رسانیده است.

با امضای این تفاهم‎نامه‎ها طرفین بتواند انجنیران جوان را با مارکیت کار نزدیک ساخته و همکاری‎های همه جانبه در بخش مسلکی‎سازی انجنیران صورت گیرد.

  1. امضای تفاهم‎نامه میان پوهنتون پولی‎تخنیک کابل و شرکت خدماتی انجنیری افغانایت: هدف از امضای این تفاهم‏نامه، شریک ساختن مسایل مسلکی پروسه آموزشی، و همکاری‎های اکدامیک و مسلکی بین جانبین.
  2. امضای تفاهم‎نامه میان پوهنتون پولی‎تخنیک کابل و شرکت ساختمانی تاتیکان: پوهنتون پولی‏تخنیک کابل و شرک ساختمانی تاتیکان برای انجام پروژه‎های تحقیقاتی، همکاری‎های علمی و مسلکی مورد علاقه اهداف مشابه داشته و در پوهنحی‎های مرتبط به پوهنتون پولی‎تخنیک کابل به صورت مشترک همکاری خواهند نمود. طرفین معتقدند که برای دست‎یابی به اهداف ذیل در این زمینه‎ها باهم همکاری متقابل داشته باشند.
  3. امضای تفاهم‎نامه میان پوهنتون پولی‎تخنیک کابل و شرکت افغان ستون: هدف از امضای این تفاهم‎نامه، شریک ساختن موضوعات مهم مسلکی انجنیری، همکاری‎های علمی متقابل جهت ارتقای ظرفیت محصلان.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و انستیتوت تحقیقاتی برق رسانی کشور چین، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و ایکول دیس ماینس الیس کشور فرانسه، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و سازمان نیروی کاری عملیات ثبات و تجاری ایالات متحده امریکا و پوهنتون پولی تخنیک کابل، تحت کار میباشد.

تفاهم نامه پوهنتون پولی تخنیک کابل و دانشگاه علم و صنعت کشور ایران، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه پوهنتون پولی تخنیک کابل و انجنیری راه آهن شهر مسکو کشور روسیه، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و ترکش مناس کشور قرغزستان، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون فدرال داورو پریتو کشور برازیل، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون صنعت و معدن پکن کشور چین، تحت کار میباشد.

تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون قزاق – الفارابی قزاقستان، تحت کار میباشد.