پوهنحي جيولوجي ومعدن

پوهنحي جيولوجي ومعادن در سال 1358 شمسي در چوكات پوهنتون پولي تخنيك كابل تأسيس و در زمینه تربیه کادر های ملی انجنیری به سویه های لیسانس، ماستر ودکتور به مثابه عنصر تکامل دهنده صنایع کشور نقش کلیدی را بازی نموده است. سهم فارغان این پوهنځی در باز سازی و احیای مجدد کشورما افغانستان عزیز با ارزش‌تر از دیگران تلقی می‌شود و استادان والاگهر آن با علاقه فراوان  و قلب‌های مملو از عشق به میهن به منظور ارتقای سطح دانش محصلان عزیز به تدریس می‌پردازند . در تشكيل اين پوهنحي پنج ديپارتمنت اختصاصي فارغ دهنده و یک ديپارتمنت عمومي ذيل ميباشد:

1-ديپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکشاف معادن - سال تاسيس 1346

2-دیپارتمنت انجنیری معادن نفت و گاز - سال تاسيس 1346

3- دیپارتمنت انجنیری استخراج معادن مواد مفید جامد به طریقه برهنه -  سال تأسيس 1391

4-دیپارتمنت انجنیری استخراج معادن مواد مفید جامد به طریقه زیرزمینی- سال تأسيس 1349

5-دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی - سال تأ سيس 1392

 6- ديپارتمنت تربيت بدني

از سال تاسیس پوهنحی بدینسو به تعداد بیشتر از 3000 انجنیران متخصص از رشته های جیولوجی و اکتشاف معادن، انجنیری استخراج معادن، نفت و گاز  به سویه های لیسانس، ماستر و حتی دوکتورا فارغ التحصيل گردیده اند  و همچنان اولین دوره فارغین رشته جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی و  را به سويه لیسانس در سال (1397) به جامعه تقدیم می نماید . اين انجنيران طي ساليان متمادي نقش بسیار ارزنده و كليدي در عرضه معادن و صنايع و در مجموع انكشاف و توسعه اقتصاد ملي افغانستان داشته و دارند .

اهداف اساسی پوهنځی

 1. تربیه انجنیران به سویه عالی که از اندوخته های کافی در مورد جدید ترین پیشرفت‌های علوم ساینس و تکنالوژی برخوردار بوده و در بخش های نظری و عملی رشته‌های تحصیلی شان آگاهی کامل داشته باشند.
 2. تربیه جوانان به‌منظور خدمتگزاری به جامعه با در نظر داشت روحیه عالی ارزش های حقوقی، ملی و درک مسولیت های وظیفوی .
 3. انجام تحقیقات و تشبثات علمی به منظور مساعد ساختن زمینه برای رشد و ارتقای افغانستان نوین و ایجاد هسته لابراتوارهای تحقیقاتی به منظور رسیدن به اهداف فوق.
 4. تربیه کادرهای علمی و تدریسی برای کشور در سکتور جیولوجی و معادن.
 5. ایجاد فضای مناسب برای تدریس و جلوګیری از تمام انواع تعصبات ( سیاسی ، قومی، زبانی و مذهبی)
 6. معاصر سازی ومعیاری سازی کریکولم های درسی با استندردهای منطقوی و بین المللی به شکل مستمر
 7. تکمیل کادر علمی دیپارتمنتها به اساس ضرورت درمطابقت با لایحه شمولیت در کادرعلمی
 8. جستجو منابع  و ارگانهای کمک کننده جهت تطبیق بهتربرنامههای پلان استراتیژیک پوهنځی
 9. تطبیق پالیسیهای ارزیابی خودی و ارزیابی از کیفیت تدریس درسطح پوهنځی
 10. مجهزنمودن صنوف درسی دیپارتمنتها با تکنالوژی جدید تدریس
 11. کاربرد تکنالوژی و روشهای جدید تدریس برای بهبود کیفیت تدریس
 12. تالیف و ترجمه مواد درسی نظری وعملی با کیفیت عالی.
 13. بر قرار ساختن روابط علمی با موسسات و جوامع داخلی و خارجی.
 14. افزایش و نشر آثار تحقیقاتی علمی اعضای کادرعلمی پوهنځی.
 15. تربیه لابرانتها وتکنیشنها برای لابراتوارهای دیپارتمنت
 16. امضای تفاهم نامه مشترک با کشورهای جرمنی، ایران, چین و سایر کشورهای ذیعلاقه
 17. اعزام اساتید جوان به کشور های مختلف به جهت ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا.
 18. اعزام اساتید به کشور های ایالات متحده امریکا، جرمنی، ایران و دیگر کشور ها برای برنامه های آموزشی کوتاه مدت به منظور ارتقاه ظرفیت مسلکی و آشنا شدن با وسایل و تجهیزات معاصرد ر بخش جیولوجی و معادن. 

تهیه تجهیزات و سامان آلات مدرن برای لابراتوارهای دیپارتمنت های انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن، نفت و گاز، استخراج معادن و جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی.

دیدگاه

پوهنحي جيولوجي ومعادن یک واحد تحصیلات عالی برای دانش محصلان و انجنیران مسلکی شمرده می شود. این نهاد علمی در تربیه کادر های جوان مسلکی مطابق به نیازمندی های جامعه و کشور عزیز ما افغانستان به منظور ارتقای رفاه اجتماعی و بنیه اقتصادی ملی کشور رول بس ارزنده را بازی مینماید، آموزش و تربیه کادر های جوان در این پوهنحي توسط استادان مجرب دیپارتمنت ها صورت میگیرد. انجنیران مسلکی  این پوهنحي جيولوجي ومعادن  میتواند کشور را بسوی پیشرفت و ترقی مطابق به ایجابات جامعه سوق دهد.

رسالت

پوهنحي جيولوجي ومعادن مانند سایر پوهنحي در تربیه کادر های انجنیران مسلکی به منظور ارتقای سطح دانش محصلان و سهم گیری فعال آنها در تفحص ، اکتشاف واستخراج معادن ترتیب نقشه های مختلف جیولوجی، تعیین مفیدیت و اقتصادی بودن معادن مختلف به منظور ارتقا و رفاه اجتماعی مطابق نیاز مندی کشور رول ارزنده را بازی مینماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجدید کریکولم

کریکولم دیپارتمنت های جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی و دیپارتمنت انجنیری معادن نفت و گاز توسط اساتید این دیپارتمنت ها و پوهنتون فرایبرگ آلمان به کمک موسسه محترم GIZ و DAAD تجدید و نوسازی گردید.

این کریکولم ها در مطابقت با کریکولم های جهانی بوده که محصلان را قادر به آموختن مسایل عمده مسلکی می سازد. کریکولم های متذکره توسط تیم استادان هر دو دیپارتمنت تکمیل و توسط ذوات محترم پوهاند عبدالاحد خالقی معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک، پوهاند دکتور عبدالشکور سهاک رییس پوهنحی جیولوجی و معادن، پوهاند دکتور محمد ابراهیم نجف آمر دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی، محترم پوهنوال عبدالشکور داور آمر دیپارتمنت انجنیری معادن نفت و گاز، محترم پروفیسور دکتور کارستن دربنشتید رییس پوهنحی زمین شناسی، جیوانجنیری، و معدن پوهنتون صنعتی و معدن فرایبرگ آلمان، محترم کای اوی شتیگر ریس پروژه آموزش معدنکاری علمی در افغانستان (جی آی زید – GIZ) و محترم سیمون کریمر مدیر پروژه آموزش معدنکاری علمی در افغانستان (خدمات تبادله علمی آلمان – DAAD) در شهر استانبول کشور دوست ترکیه به امضاء رسید.

در نو سازی کریکولم های درسی اساتید محترم هر یک: پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالباقی رحمانی، پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالرشید اقبال، پوهنمل دیپلوم انجنیر جان آقا ستار، پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد هادی اسدی، پوهنیار دیپلوم انجنیر عبدالحلیم زریاب، پوهنیار دیپلوم انجنیر عبدالحمید صدیقی، و پوهنیار عبدالجمیل نظری اساتید دیپارتمنت های جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی و انجنیر معادن نفت و گاز از پوهنتون پولی تخنیک کابل و محترمان سید منتظر عباس، رنا عماد بن صادق، خانم نورا لوزی، از پوهنتون تخنیکی فرایبرگ، محترمان تیم تیلی، انجنیر علی آقا یعقوبی و خانم اسماء فصیحی از موسسه GIZ، آقای دکتور رولف پیتر، و خانم مارگریت شیموتسکی تسهیل کننده برنامه؛ نقش اساسی داشته و به صورت خستگی ناپذیر برنامه را طی یک سال گذشته انجام و برنامه نهایی سازی آن را دوازده روز در شهر استانبول کشور ترکیه به پایان رسانیدند.

در اخیر برنامه محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد خالقی معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل با ابراز سپاس از زحمات هریک از استادان و کمک کنندگان قدر دانی نمودند.