محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر، رییس عمومی پوهنتون پولی‎تخنیک کابل برای گسترش و همکاری‎های علمی و تخنیکی خویش با سه شرکت‎های زیر تفاهم‏نامه را به تاریخ 07 دلو 1396 به امضا رسانیده است.

با امضای این تفاهم‎نامه‎ها طرفین بتواند انجنیران جوان را با مارکیت کار نزدیک ساخته و همکاری‎های همه جانبه در بخش مسلکی‎سازی انجنیران صورت گیرد.

  1. امضای تفاهم‎نامه میان پوهنتون پولی‎تخنیک کابل و شرکت خدماتی انجنیری افغانایت: هدف از امضای این تفاهم‏نامه، شریک ساختن مسایل مسلکی پروسه آموزشی، و همکاری‎های اکدامیک و مسلکی بین جانبین.
  2. امضای تفاهم‎نامه میان پوهنتون پولی‎تخنیک کابل و شرکت ساختمانی تاتیکان: پوهنتون پولی‏تخنیک کابل و شرک ساختمانی تاتیکان برای انجام پروژه‎های تحقیقاتی، همکاری‎های علمی و مسلکی مورد علاقه اهداف مشابه داشته و در پوهنحی‎های مرتبط به پوهنتون پولی‎تخنیک کابل به صورت مشترک همکاری خواهند نمود. طرفین معتقدند که برای دست‎یابی به اهداف ذیل در این زمینه‎ها باهم همکاری متقابل داشته باشند.
  3. امضای تفاهم‎نامه میان پوهنتون پولی‎تخنیک کابل و شرکت افغان ستون: هدف از امضای این تفاهم‎نامه، شریک ساختن موضوعات مهم مسلکی انجنیری، همکاری‎های علمی متقابل جهت ارتقای ظرفیت محصلان.
  1. تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون جرمن-قزاق کشور قزاقستان. تکمیل گردیده و فعالیت شروع شده است.
  2. تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون ادیتا، کشور هند. تکمیل گردیده، فعالیت شروع شده است.