حمل 26, 1397

این محفل  با اشتراک  پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکړ " رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، غلام اولیا " پوپل " معاون امور اداری ، د

حمل 20, 1397

این مراسم که درتالارآمریت تکنالوجی معلوماتی(IT) برگزار شده بود با تلاوت آیات متبرکه قرآن عظیم الشان وپخش سرود ملی آ

حمل 18, 1397

محفل افتتاح لابراتوارهای پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل که با حضور محترم پوهنمل دکتور نجیب الله " خواجه عمری" وزیر تحصیلا