November 11, 2019

ورکشاپ سه روزه GNSS   (یا مجموعه ای ازسیستم تعیین موقعیت جغرافیایی شامل جی پی اس، گلاوناس، گالیله و بی دو)  درپوهنت

November 11, 2019

جهت تامین امنیت و فضای بهتر زندگی محصلان عزیز، لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل با تجهیز،اطاق ها، نصب دیوارهای محافظتی، کمره های امنیتی و ورودی بایمتریک به یک لیلیه معیار