August 9, 2020

به اطلاع عموم محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل رسانیده میشود که دروس به روز چهارشنبه مورخ 22 اسد سال جاری قرار ذیل آغاز میگردد:

July 23, 2020

ملاقات محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالرشید "اقبال" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل با محترم ذوهتو"چال" کوردیناتورنهاد تیکا کشورترکیه مقیم کابل