آمریت تکنالوژی معلوماتی ( ICTKPU )

در سال 1382 مجیب الرحمن سخی زاده به صفت کامپیوتر کار پوهنتون پولیتخنیک کابل تعیین گردید، که در آن زمان هیچ یک از منسوبین این کانون علمی دسترسی و یا بلدیت با تکنالوژی جدید حتی کامپیوتر را نداشتند.

در حین حال معاونیت محترم امور محصلان که در رئسس آن پوهندوی عبدالباقی رحمانی به صفت معاون امور محصلان ایفای وظیفه مینمود که مجیب الرحمن سخی زاده نیز یکی از کارمندان آن معاونیت بود یک دفتر تقریباً بزرگ را در اختیار مرکز کامپیوتر قرار داده و همچنان 13 پایه کامپیوتر مستعمل P2، P3 و P4 که از کمک  های کشور آلمان بود بدسترس این مرکز که مسوولیت اش بدوش مجیب الرحمن سخی زاده بود، قرار داد.

بعد از فعال سازی کامپیوتر های این مرکز محترم فریدون شریف یکتن از کارمندان پوهنتون پولیتخنیک را برای پیشبرد کار ها معرفی فرمودند، در طی دو سال مایان توانستیم که تقریباً تمامی استادان جوان، بعضی از استادان نسبتاً جوان و بعضی از کارمندان را آموزش برنامه های ابتدایی کامپیوتر را به وجه احسن آموزش بدهیم.

در جریان سال های 2003 الی 2004 میلادی کشور آلمان موسسه محترم DAAD توسط شخص ارتباطی محترم  نورآقا توخی که یک تن از استادان فعال پوهنتون کالسروهه آلمان بود برای پوهنحی های ساختمانی، الکترومیخانیک و جیولوجی و معادن یک یک لابراتوار با تجهیزات کامپیوتر های P1,P2  و P3 مستعمل که تعداد مجموعی آنها نزدیک به 500 پایه میرسید، در لابراتوار های مذکور منتاژ نموده، برای آموزش برنامه های ابتدایی ورد و ویندوز توسط محترم نور آقا توخی برای استادان و کارمندان تدریس میگردید.

در سال 2004 موسسه محترم Asia Foundation توسط استادان کشور کوریا جنوبی یک مرکز آموزش ابتدایی را که با 45 پایه کامپیوتر مستعمل P1 ، P2 و P3 را برای آموزش برنامه های ابتدایی کامپیوتر برای محصلان این پوهنتون احیا نموده، که تا آخر سال 20044 فعالیت داشتند.

در سال 2004 کشور فرانسه توسط حشمت فروز رییس انجمن دره بنام مهندسی گل خام برای پوهنحی ساختمانی دیپارتمنت مهندسی نیز یک مرکز کامپیوتر ساخت که با کامپیوتر های P4 تجهیز شده که الی سال 20111 در این  پوهنتون فعالیت داشت.

از اثر سعی و تلاش پوهاند دکتور میر فخرالدین و مجیب الرحمن سخی زاده در سال 2004 کمک های بلاعوض کشور کوریا را جذب نموده و موسسه محترم کویکا KOICA یک مرکز تکنالوژی معلوماتی در مساحت 50××60  متر  تهداب گذاری گذاری نموده که دارای دو طبقه چهار لابراتوار کامپیوتر، سه صنف لکچر و دفاتر اداری با تجهیزات عصری ساخته شده است.

تجهیزات این مرکز عبارت اند از:

94 پایه کامپیوتر Pentium 4.

دو پایه لب تاپ.

یک پایه پلاتر.

6 پایه سنکر، 13 پایه پرنتر سیاه و سفید.

تمام صنوف درسی مجهز با سیستم صدا، پروجکتور، میز، چوکی و لوازم ضروری مهیا شد.

در سال 2005 موسسه محترم KOICA چهار تن از کارمندان این پوهنتون هر یک:

مجیب الرحمن سخی زاده

محمد خالد فروغ

ذبیح الله میرزاد

ببرک پوپل

را جهت فراه گیری آموزش های شبکه، برنامه های آفس و استفاده از تجهیزات تکنالوژی جدید به مدت 45 یوم به کشور کوریا اعزام و اشخاص متذکره بعد از فراه گیری آموزش ها دوباره به کشور برگشته و کار را عملاً در این مرکز آغاز نمودند.

اشخاص مذکور با یک تن از استادان کوریایی به مدت 6 ماه در این مرکز فعالیت های ذیل را داشتند:

بسته بندی اجناس کوریایی توسط اشخاص آموزش دیده.

در سال 2005 – 2007 آموزش برنامه های ابتدایی کامپیوتر که شامل Ms. Word، Ms. Windows’sو Ms. Excel بودند برای استادان، کارمندان و محصلان پوهنتون پولیتخنیک کابل توسط اشخاص آموزش دیده  در کوریا و استاد کوریایی، آغاز نمودند.

ترتیب و تنظیم انترنیت برای اولین بار در پوهنتون پولیتخنیک کابل در سال 2006 با مصرف بودجه موسسه محترم KOICA که در آنزمان 128KB انترنیت را از شرکت دنیا توسط Modem فعال ساخته شد.

که تا فعلاً سه تن از اشخاص مذکور در این آمریت ایفای وظیفه مینمایند.

وصل نمودن انترنیت به تمام دفاتر اداری و دیپارتمنت های پوهنتون.

در سال 2008 موسسه محترم Angel که بودجه آن از طرف USAID تمویل میگردید یک مرکز را با دو لابراتوار مجهیز با 45 پایه کامپیوتر Dell OptiPlex 330 در آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولیتخنیک کابل جهت آموزش های زبان انگلیسی و برنامه ICDL برای استادان، کارمندان و محصلان توسط چهار تن  استادان موسسه انجل تدریس صورت میگیرفت و فعلا استادان این موسسه به هفت تن ارتقا یافته است. و تا اکنون با تغییر نام (ELCLC) فعالیت دارد، موسسه مذکور در سال 20088 قراردادی را جهت بهتر شدن انترنیت با شرکت IOGlobale امضا و انترنیت این پوهنتون را به 1MB ارتقا داد. این موسسه در هر شش ماه بیش از 6000 تن را در بخش های یاد شده آموزش میدهند.

در سال 2010 اداره NATO در بخش ارتقای ظرفیت تحصیلات عالی افغانستان قراردادی را با افغان تلیکام به امضا رساند که انترنیت این پوهنتون را به ظرفیت 4MB ارتقا داده و در سال 2011 اداره محترم NATO وصل  نمودن تمام بلاک های تدریسی، لابراتوار و اداری این پوهنتون را از طریق فایبر نوری با تجهیزات پیشرفته تجهیز و تمویل نمود. اداره ناتو آمر تکنالوژی معلوماتی را جهت ارتقأ ظرفیت به کشور هالند به مدت 23 یوم و نیز به کشور ترکیه به مدت 23 یوم برای آموزش

 Cyber security Administrator اعزام نمودند.

در اواخر سال 2012 منسوبین آمریت تکنالوژی معلوماتی با همکاری پوهنیار میر عزیز الله رحمتی استاد پوهنحی انجنیری کامپیوتر و انفارماتیک این کانون علمی-اکادمیک توانستند تا سرور های این پوهنتون را تنظیم و سیستم سریع و قابل دسترس بسازند. که قرار ذیل میباشد:

انستال نمودن سرور 2008 که لیسنس آن توسط محترم پوهنیار عزیز الله رحمتی دریافت گردیده و به این پوهنتون مجانی تقدیم نمودند.

انستال نمودن TMG (Trade Management Gateway) و تطبیق نمودن پالیسی های:

Bandwidth Management

Blocking of YouTube, Torrents, Video

Blocking Malicious Software

Configuring the Proxy Server and Active Directory user Authentication

از اینکه این آمریت کامپیوتر های سرور کافی نداشتند، سه پایه کامپیوتر دسکتاپ را ویندوز سرور 2008 انستال نموده که در دو پایه DNS داخلی و یک پایه را DHCP فعال نمودند.

فعلاً همه کامپیوتر های دسکتاپ Join Domain و لب تاپ ها صرف User Authentication شده است.  در آینده های نزدیک برای دانشجویان نیز حساب برای استفاده انترنیت فعال میگردد.

کارهای که تا به حال از طرف منسوبین این آمریت تطبیق و یا در حالت تطبیق میباشد

از سال 2010 تا به حال منوسبین آمریت تکنالوژی معلوماتی توانستند که ثبت نام جدیدالشمولان را از طریق دیتابیس وزارت محترم تحصیلات عالی (HEMIS) ثبت نام نمایند.

ساختن آدرس های برقی رسمی با Domain: www.kpu.edu.af برای تمام منسوبین و محصلین پوهنتون  پولیتخنیک کابل، که در قسمت با همکاری استاد جاوید رسولی استاد پوهنحی انجنیری کامیپوتر که توانستندDomain این پوهنتون را در کمپنی Google راجستر نمایند.

یک مرکز انترنیت برای محصلان لیلیه دارای 45 پایه کامپیوتر میباشد، جدیدا فعال گردیده که انقریب افتتاح میگردد.

چاپ نمودن کارت هویت منسوبین با کارت پلاستیکی.

ترمیم تمامی کامپیوتر های پوهنتون پولیتخنیک کابل توسط شخص فنی این مرکز از بابت سخت افزاری و نرم افزاری.

ایجاد یک کتابخانه کوچک انگلیسی از طریق موسسه محترم ELCLC در این مرکز.

ایجاد آموزش برنامه های انجنیری توسط محصلین برای محصلین که در هر سال بیش از 800 تن آموزش میگیرند.

پلان های آیندهء آمریت تکنالوژی معلوماتی در قسمت تکنالوژی جدید در نظر دارد

ساختن سیستم WiFi در تمام ساحه این پوهنتون، جهت استفاده انترنیت در تمام ساحه.

سیستم تلیفون داخلی جهت کم ساختن مصارف تلیفون ها و سهولت هر چه بیشتر کار ها.

طرح و ساختن کارت های پلاستیکی معیاری برای منسوبین و محصللان، جهت شناسایی بهتر.