پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت تامین برق به کادر علمی جدید ضرورت دارد

kpu_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۴:۶
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت تامین برق به کادر علمی جدید ضرورت دارد

Publish Date

Closing Date

پوهنحٔی الکترومیخانیک دیپارتمنت خویش  کیمیا با کود (  

Related VacanciesShow all

Back to vacancies