دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی:

 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی در سال 1388 نظر به نیاز مبرم کادر های جوان مسلکی در عرصه تولید مواد غیرعضوی درچوکات پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی ایجاد گردید. این دیپارتمنت از آغاز تاُسیس تا کنون پنج دور فارغان خویش را به سویه لیسانس از سال های 1392 تا 1397  در بخش صنایع کیمیاوی به جامعه تقدیم نموده است.

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی دارای یک لابراتوار در قسمت تحلیل و تجزیه مواد غیرعضوی بوده  که این لابراتوار به کمک اتحادیه اروپا و پوهنتون تخنیکی سلواک تجهیز گردیده است.

دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی اکنون دارای حدود 230  تن محصل بوده که در صنوف جداگانه توسط استادان این دیپارتمنت تدریس می شوند و محصلین در طول دوره تحصیل عملاً در فابریکات مواد غیرعضوی پروسه  تولید را از نزدیک مشاهده نموده و آموزش می بینند. دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی دارای 5 تن عضو کادر علمی و یک تن  انجنیر لابرانت بوده که استادان این دیپارتمنت مجهز با تکنالوژی روز می باشند.

شهرت استادان و لابرانت دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی

 

http://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/1_9.PNG  نام مکمل : محراب الدین شهابی  رتبه علمی: پوهاند

 درجه تحصیل : ماستر، موقف رسمی : استاد ، تاریخ تولد: 1338

تحصیلات : ماستر رشته تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل

آثار علمی: 5 کتاب درسی و 16 مقاله تحقیقی- علمی .

ایمیل: m.shahabi@kpu.edu.af   شماره تماس: 0700188787

http://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/2_9.PNG  نام مکمل : سید ولی سلطان ، رتبه علمی: پوهندوی

 درجه تحصیل : دکتور، موقف رسمی : با حفظ حقوق کاد رعلمی معین وزارت ترانسپورت 

تاریخ تولد: 1336، تحصیلات : دوکتورا در رشته تکنالوژی مواد، عضوی از کشور تاجکستان

w.sultan@kpu.edu.af ایمیل: شماره تماس:0774433210 آثار علمی: مقالات علمی – تحقیق  8

http://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/3_4.PNG نام مکمل : لطف الله احمدی، رتبه علمی: پوهندوی

درجه تحصیل : لیسانس، موقف رسمی : استاد دیپارتمنت و معاون پوهنځی

تاریخ تولد: 1338 ، تحصیلات : لیسانس رشته تکنالوژی کیمیاوی ازپوهنتنون پولی تخنیک کابل

ایمیل : l.ahmadi@kpu.edu.afآثار علمی: ترجمه 3 ، مقالات تحقیقی- علمی 6، شماره تماس: 0799872975

http://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/4_4.PNG

 نام مکمل : نازو یوسفی مایار، رتبه علمی: پوهیالی

 درجه تحصیل : لیسانس، موقف رسمی : استاد، تاریخ تولد: 1370

تحصیلات : لیسانس رشته تکنالوژی مواد غیرعضوی پوهنتون پولی تخنیک کابل

ایمیل : nazo.mayar@kpu.edu.afآثار علمی: مقالات تحقیقی- علمی 3، شماره تماس: 0797109989

http://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/5_3.PNG  نام مکمل : زاهد محمدی، درجه تحصیل : لیسانس 

 موقف رسمی : استاد، تاریخ تولد: 1364

 تحصیلات : پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی

ایمیل : zahedmohammadi123456@gmail.com شماره تماس:0786808433 ، تعداد آثار علمی: 3

http://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/6_3.PNG  نام مکمل : لعل محمد فیضی، درجه تحصیل : لیسانس  

 موقف رسمی : انجنیر لابرانتف تاریخ تولد: 1365

 تحصیلات : فارغ رشته برق و الکترونیک موسسه تحصیلات عالی ابوریحان

ایمیل : m.faizi@kpu.edu.afشماره تماس: 0771013033

اهداف دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی

هدف این دپیارتمنت تربیه کادر های مسلکی آگاه و مجهز با دانش روز بوده که با رعایت قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی اهداف ذیل را دنبال می نماید:

1- ایجاد یک دیپارتمنت مسلکی برای تربیه کادر های تخصصی و مسلکی در سطح کشور تا فارغان آن قادر باشند با روحیه وفا داری به منافع ملی و آراسته با دانش روز مطابق خواسته ها و مطالبات بازار کار در سطح ملی و منطقه مصدر خدمت شوند.

2- ارتقاٌ دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی به عنوان یک دیپارتمنت برتر در میان سایر دیپارتمنت های پوهنتون پولی تخنیک کابل در سطح افغانستان الی سال 1400.

3- همکاری های علمی در اجرای پلان های انکشافی کشور همراه موسسات دولتی و غیردولتی زیربط.

4-       همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون.

5-       تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی و تخصصی انجنیری روز.

6-       بلند بردن ظرفیت علمی استادان دیپارتمنت.

7-       تجهیز دیپارتمنت با تجهیزات مدرن تدریس.

8-       انجام کار های لابراتواری و تحقیقی با استفاده از لابراتوار مجهز این دیپارتمنت.

9-       فــــــــــــراهم نمودن فضای مــــــناسب درســــــــــــی برای محصلین عاری از هر نوع تعصبات سیاسی ، قومی و زبانی.

10-  ارتقای سطح توانمندی های تحصیلی و تحقیقی.

11-  ارتقای فعالیت های ترویجی ،  علمی و تحقیقی مناسب با مضامین اختصاصی دیپارتمنت.

12-  تحقیق و پژوهش.

13-  محصلین درجریان تحصیل مسایل مربوط به انجنیری صنایع کیمیاوی از جمله تولید کود های کیمیاوی ، تولید تیزاب های منرالی، تولید سلیکات ها، انجنیری الکتروشیمی، علم مواد و غیره را می آموزند.

14-  فارغان این رشته می توانند در فابریکات تولید کود های کیمیاوی (کارخانجات کود و برق مزار شریف) ، تولید سمنت ، کاشی ، سرامیک ، لابراتوار های تحقیقاتی و انالیز محصولات موادغیرعضوی کار نمایند.

دیدگاه دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی

ایجاد یک دیپارتمنت مسلکی برای تربیه کادر های تخصصی و مسلکی در سطح کشور تا فارغان آن قادر باشند با روحیه وفار داری به منافع ملی و آراسته با دانش روز مطابق خواسته ها و مطالبات بازار کار در سطح ملی و منطقه مصدر خدمت شوند.

رسالت دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی

رسالت این دیپارتمنت همانا تربیه متقاضیان این رشته با کیفیت معیار جهانی بر اساس نیازمندی جامعه ، تقاضای بازار آزاد کار و هم چنان پلان های بزرگ دولت ، با دانش مسلکی و تخصصی روز در سطح ملی و منطقه می باشند.

  • آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های تصفیه مواد استخراج شده منابع طبیعی و تبدیل آن به کالا های مورد نیاز (مصرفی) رشد و اقتصاد کشور.
  • همکاری های علمی در اجرای پلان های انکشافی کشور همراه موسسات دولتی و غیردولتی زیربط.
  • ارتقای کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیار های ملی و بین المللی.
  • ارتقای علم و دانش.
  • آموزش و یاد گیری.
  • ترویج استفاده از دستآورد های علمی به سطح وسیع در کشور بطور عملی و نظری.
  • همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون.
  • تحقیق و پژوهش.

کار تحقیقی

استادان این دیپارتمنت دارای چندین مقاله تحقیقی – علمی چاپ شده و غیر چاپ شده می باشند. اما بنا بر کمبود لابراتوار های مجهز بالای بعضی موضوعات علمی نمی توانند تحقیقات خویش را انجام دهند.

سهولت ها

این دیپارتمنت دارای یک لابراتوار، دو صنف درسی بوده و استادان این دیپارتمنت با استفاده از تکنالوژی جدید تدریس دروس خویش را پیش می برند.