دیپارتمنت تکنالويی مواد غذایی:

دیپارتمنت تکنالويی مواد غذایی درسال (1389) هـ .ش بنام دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی درچوکات پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل ایجاد گردید. از زمان تاسیس الی اکنون این دیپارتمنت در تربیه کادر های ورزیده انجنیری، تأمین و انکشاف سالم روند درسی- میتودیکی و کارهای علمی – تحقیقاتی موفقیت های شایانی داشته و از هیچ گونه سعی و تلاشی دریغ نورزیده است.

اولین دوره فارغان این دیپارتمنت در سال (1393) که (17) تن بودند به حیث انجنیران ورزیده مواد غذایی به جامعه تقدیم گردیدند. با درنظز داشت پلان انکشافی سال های بعدی این دیپارتمنت جذب محصلان به برنامه های ماستری را نیز در نظر دارد تا انجینیران را در این رشته به سویه ماستر به جامعه تقدیم نماید 

از زمان تاسیس الی اکنون این دیپارتمنت به تعداد (130) تن انجنیر به سویۀ لیسانس را به جامعه تقدیم نموده است که ازاین جمله (41) تن آنها  اناث و (89) تن آنها  ذکور می باشد. در دیپارتمنت انجنیری غذایی در حال حاضر به تعداد (238) تن محصل اعم از ذکور و اناث مصروف تحصیل اند که توسط (9)  تن استاد با رتبه های علمی پوهنیار  الی پوهندوی  به سویه های علمی ماستر الی دوکتورا تدریس میگردند. تدریس در دیپارتمنت تکنالويی مواد غذایی با استفاده از روش های معاصر و موثر ممکنه بشکل ارایه لکچر، درس های عملی، کار های لابراتواری، سیمینارها و کنفرانس های علمی استادان و محصلان، اجرای کارهای صنفی، پروژه های صنفی و تطبیقات علمی و تولیدی، کاربرد نرم افزار های انجنیری و انترنت، تامین روابط و همکاری های علمی واکادمیکی با استادان پوهنحی های انجنیری سایر پوهنتون ها، تبادل تجارب با موسسات تولید مواد غذایی کشور درعرصه های کاربردی و استفاده از مواد و سیستم های جدید تولید پیش برده می شود. دیپارتمنت انجنیری غذایی. خوشبختانه در این اواخر به کمک مالی کشور جمهوری سلواکیا و پوهنتون تخنیکی سلواکیا (STU)، لابراتوار تحلیل و تجزیه مواد غذایی  خود را با مدرن ترین وسایل تجهیز ساخته که قبلاً لابراتوار مایکروبیولوژی این دیپارتمنت نیز به کمک کشور سلواکیا  تجهیز شده است.  قابل ذکر است که تمام اساتید دیپارتمنت مذکور دوره های آموزشی کوتاه مدت را نیز در بخش انجام کارهای لابراتواری  به کمک کشور مذکور در پوهنتون (STU) فرا گرفته اند. در حال حاضر استادان آموزش دیده در محدوده امکانات این لابراتوار آزمایشات لابراتواری را برای محصلین در بخش مضامین تخصصی اجراء می نمایند. از آرزو های دیپارتمنت تکنالويی مواد غذایی است که نسل جوان کشور از هر قوم و ملیت به اساس لیاقت وشایستگی و بدون هیچ نوع تبعیض تحت سقف واحد درزمینه فراگیری علوم انجنیری فعالیت نمایند. به همگان معلوم است که فارغان این دیپارتمنت همزمان با فراغت شان درچوکات موسسات تولیدی با معاشات کافی جذب گردیده ومصدر خدمت به جامعه میشوند. این انجینیران درزمینه های تولید، کنترول کیفیت، تحلیل و تجزیه، بسته بندی و غنی سازی مواد غذایی اجرای وظیفه نموده سهم ومسئولیت خود را درعرصه خدمت به ملت و کشور جنگ زده خویش صادقانه ادا می نمایند. مدت دوره تحصیل در این دیپارتمنت تا قبل از بازنگری نصاب تحصیلی توسط وزارت تحصیلات عالی، 9 سمستر و یا چهارنیم سال بوده و بعد از بازنگری نصاب تحصیلی به هشت سمستر تقلیل یافته که براساس پلان انکشافی وزارت تحصیلات عالی به سیستم کریدت عیار گردیده است.. محصلین این دیپارتمنت درجریان هفت سمستر دروس نظری، عملی و حضوری را فرا گرفته ودر سمستر اخیر (هشتم) تطبیقات راجع به جمع آوری مواد وآمادگی برای اجرای پروژه دیپلوم را اجراء مینمایند. براساس مواد لازمه جمع آوری شدۀ مذکور پروژه دیپلوم خویش را درجریان همین سمسترهشتم اجراء وتکمیل نموده وبعداً درحضور کمیسیون اختصاصی که متشکل از استادان دیپارتمنت، دیپارتمنت های ذیربط و همچنان موسسات تولیدی دیگر میباشند ، دفاع نموده ودرصورت موفقیت سند خویش را به سویه لیسانس بدست می آورند.

قابل ذکر است که در سال 1398 بعد از باز نگری نصاب تحصیلی، این دیپارتمنت بنام دیپارتمنت انجنیری غذایی مسمی گردید

دید گاه (Vision)

ایجاد یک سیستم تحصیلات عالی تخصصی انجنیری که از نظر کمی و کیفی نه تنها نیاز مندی های توسعه و پیشرفت افغانستان را نظر به مطالبات معاصر جوابده باشد، بلکه با معیار های اکادمیک پوهنتون های منطقه و جهان رقابت نماید.

رسالت (Mission)

فراهم نمودن خدمات با کیفیت و عالی برای تمام هموطنان که واجد شرایط اکادمیک و تحصیل اند. ارایه تدریس، تحقیق و رهبری پروژه های ملی صنایع کیمیاوی برای رشد، توسعه و پیشرفت کشور با تقدیم فارغ التحصیلان که خواسته های جامعه ما و حتی مطالبات مسلکی و تخصصی را در سطح منطقه مرفوع نماید.

هدف (Goal)  

معیاری ساختن و معاصر سازی متداوم تمام عرصه های کاری دیپارتمنت و رشد علوم انجینیری صنایع غذایی برمبنای جدید ترین دست آوردهای علوم و تربیه کادر علمی – انجنیری شایسته و مجرب مطابق به نیازمندی های کشور، توسعه و تطبیق کریکولم درسی با معیار های ملی و بین المللی.

ارزش ها(Values)  

 1. تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی تخصصی انجنیری صنایع کیمیاوی با کیفیت و معیار های کشور، منطقه و جهان.
 2. پرورش کادر ها با روحیه وطن دوستی، اخلاق نیکو، برابری و مردم دوستی.
 3. ایجاد مدیریت سالم و موثر در سطح دیپارتممت.
 4. احتساب و حساب دهی از تطبیق مواد پلان استراتیزی به شورای علمی پوهنحی.
 5. زدودن انواع فساد و تعصبات و برخودر های شخصی و سلیقه ای.
 6. شفافیت در امور تدریسی، کادری، اداری و حساب دهی.

مقاصد (Objectives)

 1. ارتقای ظرفیت و تعداد اساتید.
 2. آماده سازی و تجهیز نمودن دیپارتمنت با تکنالوژی جدید تدریس.
 3. کاربرد تکنالوژی و روش جدید تدریس.
 4. فغال ساختن لابراتوار.
 5. آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی برای تدریس و جلوگیری از تمام تعصبات.
 6. بازنگری و معاصر سازی کریکولم درسی دیپارتمنت.
 7. تجدید نظر کلی در مفردات درسی دیپارتمنت.
 8. تقاضای کتب و مواد درسی جدید.
 9. تکمیل نمودن اغضای کادر علمی دیپارتمنت بر اساس ضرورت.
 10. تلاش برای احیای پروگرام ماستری.
 11. اجرای پروژه های تحقیقاتی و انجینیری.
 12. جستجوی منابع و ارگان های کمک کننده برعلاوه بودجه سالانه بخاطر تطبیق بهتر پلان استراتیژیک.
 13. ایجاد رشته های جدید بر حسب نیاز مندی ها و منافغ کشور.
 14. ایجاد دیتابیس دیپارتمنت و همکاری برای تکمیل ویب سایت پوهنتون.
 15. تحکیم روابط دیپارتمنت و همکاری برای ایجاد همکاری دوجانبه علمی و اقتصادی.