انجینری منابع آب ومحیط زیست

اهمیت فراگیری علوم مربوط به انجینری منابع آب و محیط زیست به مثابه یکی از شاخه های علوم طبیعی ریشه در نیازمندی های نا محدود و روز افزون بشریت به آب و با توجه به افزایش بی رویۀ در مصرف آن دارد که این خود خطرات جبران ناپذیر را بالای منابع آب بوجود آورده است. نیاز است تا به تقویت بخش سکتور آب در یک کشور که متضمن رشد و انکشاف پایدار می باشد، پرداخته شود که منتج به بهزیستی و ارتقای سطح زندگی افراد آن جامعه می گردد. با توجه به این اصل، رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل این پوهنحی را در چوکات خویش  در سال 1393 خورشیدی نظر به پالیسی و برنامه های انکشافی هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل و منظوری مقام وزارت محترم تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان غرض انکشاف سکتور تحصیلات عالی و مسلکی و تربیه کادر های علمی و تخنیکی در کشور ایجاد کردند تا باشد کادر های متخصص را با نظرداشت نیاز مندی های کشور به جامعه تقدیم نمایند.

در پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست فعلا ً دو دیپارتمنت فارغ دهنده و یک دیپارتمنت عمومی که قرار ذیل اند فعالیت دارند :

 1. دیپارتمنت آبرسانی و انجینری محیط زیست:
 2. دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی:

یک دیپارتمنت عمومی

 1. دیپارتمنت اقتصاد رشتوی ​و تاریخ:

اگر چه در تشکیل منظور شدۀ این پوهنحی مجموعا ً پنج دیپارتمنت موجود است اما دو دیپارتمنت که بنام دیپارتمنت انجینری ساختمانهای آبیاری که دیپارتمنت فارغ دهنده خواهد بود و دیگری بنام دیپارتمنت هایدرولیک و هایدرولوژی که دیپارتمنت عمومی می باشد  برای تمام پوهنتون دروس هایدرولیک و هایدرولوژی را به پیش خواهد برد اما به نسبت کمبودی صنف  های درسی نتوانستیم فعالیت های این دو دیپارتمنت را عملا ً آغاز نمایم و مصصم هستیم در صورت دریافت راه حل برای این مشکل به  زودترین فرصت  این دیپارتمنت ها را فعال سازیم

اهداف آموزشی

پوهنحی انجینری منابع آب ومحیط زیست بخاطر برآورده ساختن اهداف و دیدگاه خویش آماده است مطابق نیازهای جامعه با داشتن استادان مجرب و امکانات وسیع به امور علمی و تدریسی و تحقیقات خویش مؤفقانه ادامه دهد. رسالت ما تلاش در جهت اکمال و تحقق مؤفقانه نصاب تحصیلی و پیشبرد فعالیت های علمی و اکادمیک در جامعه نیازمند تحصیلی  و کادر های تخنیکی در سکتور آب  کشور می باشد.

پوهنحی انجینری منابع آب و محیط زیست متعهد به تحقق اهداف ذیل در زمینه آموزش و تحصیل است:

 • انتقال، تجزیه و تحلیل دانش و مهارت ها در بخش های مربوط به انجینری و ساختمانهای منابع آب و محیط زیست در جهت رشد اقتصادی، رفاه ملی و خود کافی  برای محصلان،
 • برآورده ساختن نیاز های کادرهای متخصص دربخش های انجینری  و ساختمانهای منابع آب به جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی،
 • ارتقاء توانمندی اجرای تحقیقات علمی به سطح ملی و بین المللی بخاطر سهمگیری در روند رشد و انکشاف در سکتور آب به منظور رشد اقتصاد ملی کشور،
 • تقویت و بهبود پوهنحی و سطح دانش اساتید برای راه اندازی تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته برای چالش ها و مشکلات موجود در سکتور آب در کشور را ه های حل مفید را فراهم نماید، 
 • سهم گیری اساتید، کارمندان و محصلان در غنامندی کار های تخنیکی در بخش های انجینری منابع آب در سطح ملی و بین المللی،
 • تأکید بیشتر روی تحصیلات تکمیلی ( دوکتورا) برای استادان جوان،
 • تجهیز و نوسازی صنوف درسی دیپارتمنت ها مجهز با تکنالوژی معاصر و معیار های بین المللی،
 • بارنگری و معاصرسازی کریکولم های درسی در هرسال هم هر دو مقطع لسانس و ماستری و معیاری ساختن کریکولم و مفردات درسی برنامۀ ماستری دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی در جهت اخذ اعتبار (Accreditation) به سطح بین المللی با همکاری پوهنتون همکار یعنی پوهنتون نبراسکا ایالات متحدۀ امریکا،
 • تجهیز لابراتوار های دیپارتمنت های فارغ دهنده با تجهیزات مدرن امروزی
 • تطبیق مستمر پالیسی ارزیابی خودی و ارزیابی از کیفیت تدریس در تمام دیپاتمنت ها و پوهنحی،
 • تطبیق پلان ستراتیژی پوهنحی ،
 • تشویق استادان برای تالیف کتب ونشر آثار تحقیقاتی و اشتراک و تهیۀ مقالات علمی درکنفرانس های سالیانۀ علمی استادان،
 • ایجاد فضای مناسب برای تدریس و جلوگیری از تمام انواع تعصبات (سیاسی، زبانی، قومی ومذهبی).

فعالیت های پوهنځی انجینری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل.  

 • تربیه کادرهای علمی و انجینران ورزیده در بخش های مختلف انجینری منابع آب و محیط زیست در سطح کشور برای ادارات زیربط که توانایی دیزاین، سروی،‌ مطالعات مقدماتی، ارزیابی تخنیکی و اقتصادی پروژه ها و نظارت پروژه های انجینری منابع آب را دارند.
 • تالیف و ترجمه کتب درسی در بخش های مختلف انجینری منابع آب و محیط زیست.
 • ارایه مقالات علمی- تحقیقی در بخش های انجینری منابع آب و محیط زیست در سطح کشور.
 • تحقیقات در بخش های مختلف انجینری منابع آب و محیط زیست
 • داشتن روابط فعال و مشوره دهی با وزارت خانه ها، ادارات و موسسات ملی و بین المللی.
 • دیزاین، سروی،‌ مطالعات مقدماتی، ارزیابی تخنیکی و اقتصادی پروژه ها و نظارت پروژه های مربوط به انجینری منابع آب و محیط زیست.
 • مطالعات هایدرولوژیکی پروژه های بزرگ منابع آب و محیط زیست.
 • استراتیژیک پلان پوهنځی انجینری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل.

مقدمه: پوهنځی انجینری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل استراتیژیک پلان مشخصی را برای توسعه و انکشاف پوهنځی و دیپارتمنت های مربوطه خویش دارد که امیدواریم با تطبیق آن بهبود در نظام تدریسی، بلند بردن سطح دانش عالی و تخصصی و دست یابی به توانائی های خود کفائی برسیم.

اهداف پوهنځی:

هدف اساسی این پوهنځی متشکل است از: توسعه و تطبیق کریکولم درسی با معیارهای منطقوی و بین المللی، توسعه نیروی کار مجهز با دانش، مهارت و تخصص لازم و مورد نیاز برای رشد اقتصاد کشور، ایجاد تسهیلات برای تحصیلات معیاری و تحقیقات علمی، تطبیق سیستم کریدیت به حیث یک سیستم پیشرفته تحصیلی، ارزیابی دقیق فعالیت های اعضای کادر علمی پوهنځی به شمول ارزیابی تدریس، تحقیق و عرضه خدمات علمی- تخنیکی و ایجاد همکاری های میان نهادهای تحصیلات عالی داخلی، منطقوی و بین المللی

مقاصد:

 • ارایه تحصیل عالی و با کیفیت و تربیه کادرهای جوان با دانش مسلکی تخصصی انجینری با معیارهای ملی و بین المللی.
 • معاصر سازی کریکولم و مفردات درسی در مطابقت با معیارهای ملی و بین المللی .
 • تقویت روحیه وطن دوستی و خدمتگذاری عاری از هر نوع تعصبات نژادی، ملیتی، زبانی و غیره.
 • ارتقای ظرفیت کادرهای علمی دیپارتمنت ها.
 • کاربرد تکنالوژی و روش های جدید تدریس
 • اکمال تجهیزات لابراتوارهای دیپارتمنت های اختصاصی و عمومی.
 • تکمیل اعضای کادر علمی مطابق به نیاز
 • طرح، اجرا، دیزاین و تحقیقات پروژه های انجینری منابع آب
 • جستجوی ارگان های کمک کننده برای تطبیق مقاصد ستراتیژیک پلان.
 • افزایش آثار تحقیقی اعضای کادر علمی.
 • ایجاد دیتابیس پوهنځی و همکاری برای تکمیل ویب سایت پوهنتون.
 • ایجاد پروسه ارزیابی خودی و ارزیابی از بخش های اکادمیک، اداری و تدریس در سطح پوهنځی
 • ایجاد سیستم های آموزشی الکترونیکی e-learning
 • تدریس به سیستم های آموزش مبتنی بر هدف و شاگرد محوری.
 • ایجاد رشته های جدید حسب نیازمندی های منافع ملی کشور.
 • ایجاد کتابخانه ها در سطح دیپارتمنت و پوهنځی.
 • تلاش برای استقلالیت مالی پوهنتون.
 • تلاش برای تربیه لابرانت ها و تکنیشن های دیپارتمنت.

 با ما به تماس شوید (Contact Us):

اتاق 111 و 112 تعمیر لابراتوار، منزل اول دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی ، پوهنحی انجینری منابع آب و محیط زیست

ایمیلewre.faculty@kpu.edu.af  و mnnasimi@kpu.edu.af

شماره تماس: +93(0)744340066  و +93(0)700188797