اهداف ومرام پوهنځی ساختمانی :

پوهنځی ساختمانی در برج حمل سال 1358 در چوکات پوهنتون پولی تخنیک کابل تأسیس گردیده که دارای چهار دیپارتمنت اختصا صی و دو دیپارتمنت عمومی  در ذیل ذکر گردیده است، می‌باشد:

دیپارتمنت عمومی

این پوهنځی به مثابه یک مرکز با اعتبار تربیه کادر های علمی انجنیری فعالیت می نماید و همچنان تربیه انجنیران که از اندوخته های کافی در مورد جدید ترین پیشرفت های علوم ساینس و تکنالوژی برخوردار بوده و در بخش های نظری و عملی رشته تخصصی شان اگاهی کافی داشته،  به ارزش های ملی پا بند بوده، مجهز به دانش پیشرفته علمی و دارای توانایی و مدیریت عالی درسطح ملی و بین المللی و از جایگاه برجسته برخوردار باشند، رسالت آن را تشکیل میدهد.

            اهداف در سطح ملی

 •   پاسخ دهی به نیازهای آموزشی محصلان از طریق انکشاف توانایی های فکری شان،
 •   تولید و  ارایۀ نیروی کار مجهز به دانش و تخصص لازم موردنیاز برای رشد اقتصاد کشور،
 •   بهبود کیفیت مطابق با معیارهای بین المللی،
 •   ارائه و اجرای تحقیقات برای پیشرفت دانش و انجام فعالیت های تحقیقاتی در راستای پیشرفت تکنالوژی و انکشاف اجتماعی،
 •  پرنمودن خلا های موجود در تحصیلات عالی، که در دیگر کشور ها از طریق ایجاد کمونیتی کالج برای ارائه برنامه های تخصصی کوتاه مدت، بعد از دورۀ لیسه ایجاد می گردند،
 •  طرح و تطبیق سیستم کریدت به حیث یک سیستم پیشرفته تحصیلی.

            اهداف در ســـطـح پوهنځی

 •   ارایۀ یک برنامه با کیفیت اکادمیک برای محصلان که جوابده نیازهای ملی و منطقوی بوده و در سطح بین المللی توان رقابت را داشته باشند.
 •   طرح یک سیستم جامع برای ترفیع و استخدام اعضای کادر علمی برمبنای اصول شایسته سالاری و ارزیابی دقیق فعالیت های اعضای کادر علمی پوهنځی به شمول ارزیابی تدریس، تحقیق و ارایۀ خدمات علمی آنها،
 •    ایجاد فضای سالم با روحیه همکاری میان اعضای کادر های مسلکی به منظور اشتراک در امور اکادمیک،
 •   تربیه محصلان به مثابۀ جوانان روشن فکر دارای ظرفیت لازم و اندیشه های مبتنی براساس تعهد اجتماعی، بردباری و احترام متقابل،
 •    بهبود کیفیت تدریس و فراگیری،
 •   رشد سطح دانش اعضای کادر علمی و کارمندان اداری پوهنځی از طریق مهیا ساختن فرصت های تحصیلی بالاتر، کورس های کوتاه مدت، بازدیدهای   متقابل و ایجاد فرهنگ خود آموزی.
 •  ایجاد فرهنگ تحقیق در بین اساتید پوهنځی جهت انجام تحقیقات هدفمند و شناخت راه حل برای مشکلات بی شماری که کشور با آن مواجه می باشد.

فارغ التحصیلان پوهنځی ساختمانی در تمام بخش های اقتصاد  ملی کشور فعالیت داشته و بسیاری از آنها منحیث آمرین در وزارت خانه ها و ریاست ها ایفای وظیفه نموده می توانند. تمام رشته های اساسی پوهنځی ساختمانی که محصلان در آن مشغول تحصیل اند، برای رشد اقتصاد ملی افغانستان ضروری می باشند. اقتصاد ملی کشور کمافی السابق به کمبود انجنیران ساختمانهای صنعتی و مدنی، اداره اعمار ساختمان ، مهندسی و شهرسازی  مواجه بوده و به حضورآنها در عرصه تخصصی ضرورت شدید احساس می شود. فارغان این نهاد علمی از آوان تأسیس تا كنون در دور دست ترین نقاط كشور در كلیه مؤسسات تولیدی دولتی و غیر دولتی با ارایه نظریات عالمانه وپیشكش نمودن طرح های علمی درامر بازسازی واحیای مجدد كشور سهم شایسته و ارزنده را ایفا نموده و می نمایند.

طرح برنامه ماستري در پوهنځی برای تمام رشته ها تا جایی که کادر علمي واجد شرايط  داراي درجه های علمي مناسب براي آموزش در سطح دیپارتمنت ها وجود داشته باشد، جز برنامه های این پوهنحی است.

تلاش در جهت ايجاد همکاري ها ميان نهاد هاي تحصيلات عالي داخلي، منطقوی و بين المللي به شکل مستمر وجود دارد.

دیپارتمنت های اختصاصی پوهنځی ساختمانی طی سی وهفتمین «41» دوره فراغت الی ســـال 1396 به تعداد ( 4500) نفر انجنيران را به سویه لیسانس و ماستر  که از جمله شایسته ترین کادر ها از لحاظ فنی و تخصصی اندبه جامعه افغانی تقدیم نموده است. قابل یادآوری می دانیم اینکه بعد از بنیانگذاری پوهنځی ساختمانی در سال 1358 هجری- خورشیدی تطبیق پروگرام ماستری در این پوهنځی آغاز و الی سال 1374 ادامه یافت. در سال 1374 هـ. ش. نظر به لزوم دید مقام وزارت تحصیلات عالی بنابر از دست دادن امکانات فزیکی (لابراتوار ها و مواد لابراتواری) پوهنتون در اثر جنگ های تعمیلی و تنظیمی، تطبیق پروگرام لیسانس جانشین پروگرام ماستری گردید و جدید الشمولان سال 1374 این پوهنځی  شامل پروگرام دوره لیسانس گردیدند که اولین دوره فارغ التحصیلان دوره لیسانس در سال 1379 هـ. ش. به جامعه تقدیم گردیدند. 

قابل یادآوری می دانیم اینکه یک تعداد از استادان پوهنځی ساختمانی نظر به لزوم دید مقام های صالحه با حفظ کادر علمی شان مصروف پیش برد امور اداری و علمی در داخل پوهنتون و در بخش های مربوطه وزارت تحصیلات عالی می باشند که از خدمات شان قدر دانی می نمایم

پوهنځی ساختمانی در سال 1390- 91 خورشیدی مؤفق گردید تا تدریس ماستری را دو باره در دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی آغاز نماید. فعلا ً به تعداد زیادی محصلان در برنامه ی ماستری این رشته مصروف آموزش و فراگیری دروس دوره ماستری می باشند.               

دروس محصلان دوره ماستری از ساعت 4 عصر الی 7 شب ادامه دارد. مدت تحصیل محصلان این رشته ها مطابق لایحه ماستری  2 سال یا چهار سمستر در نظر گرفته شده است. بورد تحصیلات ماستری در سطح پوهنځی ساختمانی تمام نیازمندی های اداری و وابسته به پروگرام را مرفوع می سازد.

پوهنځی ساختمانی از آغاز تاسیس تا کنون پیشرفت های شایان نموده است که در پهلوی تطبیق قوانین و لوایح نافذه وزارت تحصیلات عالی به منظور تامین هر چه بیشتر نظم و دسپلین اکادمیک در پوهنځی بلند بردن سویه تحصیلی طرز العمل داخلی برای پوهنځی در شورای علمی پوهنځی و شورای علمی پوهنتون پولی تخنیک تصویب نموده و اجراات خویش را مطابق آن عیار می‌سازد.