د جغرافیایی اطلاعاتو سیستم ( GIS ) ځانګه:

دغه څانګه په 1393 ل کال کې د يوې فارغ ورکونکې څانګې په توګه د جيوديزي او کارتوګرافي د عمومي ادارې  په غوښتنه جوړه شوېده  او په 1393 ل کال کې د لومړي ځل  لپاره محصلين جذب کړل  اوس مهال  دا څانګه د GIS  په سافټويرونو، 126 کمپيوټرونو، او 3 کارنده او فعالو لابراتوارونو سمباله ده.

دغه لابراتوارونه د امريکا متحده ايالاتو د سفارت په مالي مرسته په ډير مجهز ډول جوړ شويدي.

  د جغرافياي اطلاعاتو د سيستم  څانګې موخې:

- د مسلکي او تخصصي انجنيري د لوړ کيفيت او معيار سره د ځوانو کادرونو روزنه؛

- په کور دننه  او باندنیو پوهنتونو سره د زدَه کړَنیزو، څېړنیزو او پوهنیزو اړیکو او متقابلو همکاريو رغول؛

- د وزارتونو، اداراتو او سکتوري ارګانونو سره د هوکړه لیکونو او د همکاريو تړونونه لاسليکول؛

- د برابرښت او ورورولۍ په ګاڼه سمبال د ښو اخلاقو لرونکو او وطنپالو انجنيرانو روزنه؛

- د وړ ټولنیزې او اخلاقي فضا جوړول او د سياسي، قومي، ژبنیو او مذهبي کرَکو او تعصباتو مخنیوی؛

- د څانګې د نصاب او مفرداتو بيا ليدنه؛

- د څانګې د سټراټيژيک پلان د پلي کولو لپاره د مالي ملاتړ کوونکو سرچینو موندل؛

- د څانګې لپاره د معياري وېبپاڼې او د ډېتابيس جوړول؛

- د څانګې د ځان ارزَوَنې د لړۍ پیاوړې کول.

د جغرافیایي اطلاعاتو سیستم (GIS) ډیپارټمنت درسي کریکولم

لومړی ټولګی – لومړی سمستر

 1. اسلامي ثقافت، 1 کریډیټ
 2. بهرنۍ ژبه، 2 کریډیټه
 3. د افغانستان معاصر تاریخ، 1 کریډیټه
 4. عالي ریاضیات ، 4 کریډیټه
 5. د جیودیزۍ اساسات،  3 کریډیټه
 6. بدني روزنه، 1 کریډیټ
 7. رسم تخنیک، 2 کریډیټه
 8. کمپیوټر I.C.T، 2 کریډیټه
 9. ترسیمي هندسه، 3 کریډیټه
 10. کیمیا، 2 کریډیټه

مجموعه 20 کریډیټه

لومړی ټولګی – دوهم سمستر

 1. اسلامي ثقافت، 1 کریډیټ
 2. بهرنۍ ژبه، 2 کریډیټه
 3. د افغانستان معاصر تاریخ، 1 کریډیټه
 4. عالي ریاضیات، 4 کریډیټه
 5. بدني روزنه، 1 کریډیټ
 6. ترسیمي هندسه، 2 کریډیټه
 7. کمپیوټر AD.I.T، 2 کریډیټه
 8. د جیودیزۍ اساسات ، 4 کریډیټه
 9. د توپوگرافۍ رسم، 1 کریډیټه
 10. ښوونیز پرکتیک I، 2 کریډیټه

مجموعه 20 کریډیټه

دوهم ټولګی – دریم سمستر

 1. اسلامي ثقافت، 1 کریډیټ
 2. عالي ریاضیات، 3 کریډیټه
 3. بهرنۍ ژبه، 2 کریډیټه
 4. جیولوژی و جیومورفولوژی، 2 کریډیټه
 5. په جیودیزیکي چارو کې د کمپیوټر څخه ګټه اخیستنه، 2 کریډیټه
 6. جیودیزي II، 4 کریډیټه
 7. د الکترونیک اساسات، 2 کریډیټه
 8. فزیک، 4 کریډیټه

مجموعه 20 کریډیټه

دوهم ټولګی – څلورم سمستر

 1. اسلامي ثقافت، 1 کریډیټ
 2. عالي ریاضیات، 3 کریډیټه
 3. د GIS اساسات، 2 کریډیټه
 4. الکترونیکي تکیومتر، 2 کریډیټه
 5. د جیودیزیکي اندازه ګیریو د ریاضیکي پروسس تیوري، 4 کریډیټه
 6. فزیک، 4 کریډیټه
 7. په جیودیزیکي چارو کې د کمپیوټر څخه ګټه اخیستنه، 2 کریډیټه
 8. ښوونیز پرکتیک II، 2 کریډیټه

مجموعه 20 کریډیټه

دریم ټولګی – پنځم سمستر

 1. اسلامي ثقافت، 1 کریډیټ
 2. تطبیقي جیودیزي، 3 کریډیټه
 3. ښار جوړونه، 2 کریډیټه
 4. د جیودیزیکي اندازه ګیریو د ریاضیکي پروسس تیوري، 3 کریډیټه
 5. چاپیریال ساتنه، 1 کریډیټه
 6. عالي جیودیزي، 3 کریډیټه
 7. GIS-I، 3 کریډیټه
 8. ډیټابیس، 2 کریډیټه
 9. جیودیزیکي استرونومي، 2 کریډیټه

مجموعه 20 کریډیټه

دریم ټولګی – شپژم سمستر

 1. اسلامي ثقافت، 1 کریډیټ
 2. تطبیقي جیودیزي، 3 کریډیټه
 3. فوتوګرامتري، 3 کریډیټه
 4. عالي جیودیزي، 3 کریډیټه
 5. رادیو جیودیزیکي اندازه ګیرۍ، 3 کریډیټه
 6. GIS-II، 2 کریډیټه
 7. کیهاني جیودیزي، 3 کریډیټه
 8. ښوونیز پرکتیک III، 3 کریډیټه

مجموعه 21 کریډیټه

څلورم ټولګی – اووم سمستر

 1. اسلامي ثقافت، 1 کریډیټ
 2. پروګرام جوړونه، 3 کریډیټه
 3. پلان ایښودنه او رشتوي اقتصاد، 2 کریډیټه
 4. فوتوګرامتري، 3 کریډیټه
 5. د RS اساسات، 2 کریډیټه
 6. GIS-III، 2 کریډیټه
 7. کارتوګرافي، 3 کریډیټه
 8. د کدستر اساسات، 1 کریډیټ
 9. له دیپلوم مخکې کورس، 2 کریډیټه
 10. ښوونیز تولیدي پرکتیک، 3 کریډیټه

مجموعه 21 کریډیټه

څلورم ټولګی – اتم سمستر

 1. اسلامي ثقافت، 1 کریډیټ
 2. ریموټ سینسینګ، 3 کریډیټه
 3. GIS-IV، 2 کریډیټه
 4. د دیپلوم پروژه، 12 کریډیټه

مجموعه 19 کریډیټه

د لېسانس یوې تحصیلي دورې ټول درسونه 161 کریډیټه