د کیمیاوی تکنالوژی پوهنځی د کابل پولی تخنیک پوهنتون یو څانګه ده ځی د کیمیا د تکنالوژی په برخه کی د ځوانو انجنیر په وړاندی کولوسره  د هیواد په بیا روغونه کی ډیر مهم رول ادا کوی۰

د کیمیاوی تکنالوژی دیپارتمنت په ۱۳۵۰ ه ش کال د وږی میاشت ځی له ۱۹۷۱ میلادی کال سره سمون لری د جیولوجی او معادنو په پوهنځی که بنسټ کیښودل شو۰ بی ځایه دی نوی ځی په لمړی که د کیمیاوی تکنالوژی دیپارتمنت د تیری کلونو په کړنو باندی رڼا واچول شی۰

د کیمیاوی تکنالوژی دیپارتمنت په کال ۱۳۵۱ ه ش کی خپل لمړی دوره فارغان ځی ۱۳ کسه وه افغانی ټولنی ته وړاندی کړل۰ په تیرو کلنوکی دیپارتمنت پدی توانیدلی دی چی د شپینی او ورځنی برخوکی ځوان انجنیران د لسانس او ماسټر په کچه په بیلابیلو ځانګوکی لکه :  د عضوی موادو تکنالوژی ، د غیر عضوی مواد تکنالوژی ، د غوړو د تولید تکنالوژی ، د عضوی موادو د تصفیی تکنالوژی ، د غلو د تصفیه تکنالوژی او د تخمری موادو د تولید تکنالوژی فارغ کړی دی۰ په تیرو ۳۱ دوروکی د کیمیاوی تکنالوژي دیپارتمنت ځخه ۷۲۵ کسه فارغ شوی دی ځی د هغه جملی نه ۲۳۲ کسه د ماستر په کچه دی۰ همدا ډول د تحقیق له امکاناتو ځخه په ګټه اخیستوسره دو کسانو د کیمیاوی تکنالوژي په دیپارتمنت کی د ډاکتری په کچه له خپل تیسز نه دفاع کړی ده۰

اوس مهال لکه ځنګه ځی تاسو پوهیګی په هیواد کی د دولتی سکتور تر څنګ خصوصی ستکورهم فعالیت کوی او همدا ډول د بازار د اړتیاوو دی پوره کولو لپاره د کیمیاوی تکنالوژی په برخه کی ، د کیمیاوی تکنالوژی دیپارتمنت په کال ۱۳۸۸ ه ش کی د کیمیاوی پوهنځی ته ارتقا وکړه۰

 

د کیمیاوی تکنالوژی پوهنځی اوس مهال ۴ فارغونکی  دیپارتمنتونه لری ځی عبارت دی له :

  1. د عضوی موادو تکنالوژی
  2. د غیرعضوی موادو تکنالوژي
  3. د غذایی مواد تکنالوژي
  4. د اوسپنو د پروسس کولو تکنالوژي

پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدلغفور نورزدا

د کیمیاوی تکنالوژی د پوهنځی  سرپرست ریس

 

په کیمیاوی تکنالوژي دیپارتمنت او پوهنځی کی په مختلفو دوروکی یو تعداد زیاد کورنیو او بهرنیو استاذانو فعالیت کړی ده ځي تراوسه په تعداد د ۴۹ عنوانه مختلف مسلکی  کتابونه چاپ ته رسیدلی دی۰

د دی پوهنځی استاذان په یوه ډیره ښه روحیه او رویه له ټولو کوردننه علمی او صنعتی موسساتوسره همکاری کړی او کویی او له ډیرو وزارتونو او شخصی موسساتو سره د خامو موادو او محصولاتو د کیفیت د معلومولو په هکله تل مرسته کړی او کویی۰ ترټولو مهمه د پوهنځی دنده اوموخه د علمی او تخنیکی کادرونو تعلیم او تربیه کول هغو موسساتوته ځی مختلف سکتورونه لری جوړوی۰