د ترسیمي هندسې او تخنیکي رسم د څانګې :

د ترسیمیهندسې او تخنیکي رسم څانګه په ۱۳۴۷ لمریز کال د پولیتخنیک د انستیتیوت په چوکاټ کيجوړه شوه، لکه څنګه چي جوته ده د ترسیمي هندسې او تخنیکي رسم د کردیټ سیستم سره سم اساسی مضامین بلل شوی او د انجنیري د برخي بنسټ جوړوي، د نوموړ شویو مضامینود زدکړي پرته هیڅ انجنیری نشی کولي چی د صنعتي او مدني ودانیو، ترانسپورتي ودانیو، د بریښنا سیستم، اتومیخانیک، د اوبو لګولو سیستم او د انجنیري د نورو څانګو په طرحې او ډیزاین پوه شی. نو د انجنیرۍ د بیلابیلو برخو د اړتیا سره سم دا مهمه څانګه د زدهکړیالانو د لمړي ټولګي لمړی او دوهم سمسترونو ترسیمي هندسه او تخنیکي رسم مضمون د ووه ګونو پوهنځیوو په مخه بیایې او ددې څانګي ځانګړي پاملرنه د زدکړي د پروسې د اسلوبو ټینګول دي.

د نوي درسي پلان پر بنسټ د مخکیني درسی پلان بدلون د انجنیرانو د پوهي او د مهارتونو د پراختیاوو د انجنیري نقشوو ویل او طرحې په موخه په بیلابیلو انجنیري څانګو کي په تیرو څوو کلونو کي د اړتیاوو او د پرمختللی وسایلو لاس رسي سره سم د پخواني جوړ شوي درسی پروګرام ته بیا کتنه وشوه، د هرې څانګې د غوښتنې سره سم یو واربیا نوموړي پروګرامونه د نوي تکنالوژي د کاروني سره جوړ شو. سر بیره په دي دا څانګه دي ته ژمن دی چی درسي پروسي د پراختیا لپاره متداومه پاملرنه ولري.

د ترسیمي هندسې او تخنیکي رسم د څانګې آمر ښاغلي پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالصبور دي. په دغه غښتلې څانګه کي اوس مهال نهه تنه ښوونکي په ښي همغږۍ د زده کړیالانو په روزنه بوخت دي، چي د نهه تنوو د جملې څخه دوه تنه یي د هیواد نه بهر د ماسترې په زده کړې بوخت دي.

د زده کړي د پروسې د لا بریا غښتلي کیدو په موخه د ښوونکو له خوا د درسې او میتودیکې کتابونو د جوړولو لپاره ډیرې هڅې کیږي. له دغو هڅو له جملي څخه د تخنیکي رسم عمومی کتاب، د ترسیمي هندسي کتاب، په عددی علایمو د مرتسماتو ښودنه، د انجنیري دورنما( لري لید)د ترسیم لاري چاري او د سیوري د ترسیم یادونه وکړو. د دي څانګې په چوکاټ کي د جوړیدلو تر اوسه تر ۴۰ ګنوو ډیر درسي او مرستندویه درسي کتابونه چاپ شوي دي. سربیره په دي تر ۱۵۰ پلاکاټونه (انځوریز تابلو ګانې) د هغوو برخو په هکله چي تدریس کیږي د استادانو له خوا برابر او په دوامداره توګه يي کتنه کیږي.   

پوهندوی ډاکټر نصرالله دانشیار، پوهندوی محمد یاسین نظامی، پوهاند ډاکټر عبدالقیوم کریمزاده، پوهنیار دیپلوم انجنیر غلام یحیی هوما، پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد شاه صفی، پوهندوی دیپلوم انجنیر محمد نسیم مصطفی زاده، پوهنیار دیپلوم انجنیرسعید الله اسد، پوهنیار دیپلوم انجنیر اسدالله یوسفزي، پوهنیار دیپلوم انجنیر  قدرت الله احمدی، پوهنیار دیپلوم انجنیر ظاهر دروگر، پوهیالی انجنیر پروین، پوهیالی انجنیر ناجیه، پوهیالی انجنیر محمد سلیم عصمت، پوهنوال دیپلوم مهندس محمد سعید کاکړ، پوهندوی دیپلوم انجنیرعلی حسین ندام او پوهندوی دیپلوم انجنیر زرغونه پوپل د ترسیمي هندسي او تخنیکي رسم د څانګي تکړه او پخواني ښوونکي دي، چي نوموړو د جمله څخه دپاي لخوا درې تنه یې اوس مهال ددې څانګې په چوکاټ کي د زده کړیالانو په روزنه بوخت دي او یو تعداد یي یا د دولتي په حساسو پوسټونو کي دنده تر سره کوي یا خپله د ماموریت دوره یي تر سره کړي ده تقاعد ته درومیدلي دي.

همداشان د ترسیمي هندسې او تخنیکي رسم د څانګې استادان هر یو ارواښاد پوهنیار دیپلوم انجنیر غلام حسن، پوهنیار دیپلوم انجنیر عبدالروف او پوهنیار دیپلوم انجنیر خیرالله د ۱۳۵۸ کال د پخواني دولت له لوري په نا  محسوس ډول وړل شوي او د دولت د راوتل شوي آمارو له مخي په شهادت رسیدلي دي، نوموړي استادان هم د دي څانګې د کادرونو په روزنه کي فعاله ونډه اخیستي ده.

ځاي لري چي د خارجي استادانو نه یادونه وکړو چي د افغان استادانو سره اوږه په اوږه د علمي کادرونو او زدکړیالانو په روزنه کي رغنده ونډه اخیستي ده:  

داکټر ا.و.ایرونیشوف ددې څانګي روسي استاد او د څانګي د لمړني آمر په توګه یي دنده تر سره کړي ده او په تیرو ورستیو کلونو کي ښوونکې هر یو ډاکټر و. و کریلوف، ډاکټر ا.ف تورپتکیو، ډاکټر ا.ن کوزمین، ډاکټر ز.ا. لوکیه، ډاکټر و.ا. تاگاه سف، ډاکټر ن.و کوشچ د څانګې د آمرینو په توګه یی دندې تر سره کړي دي.

 

  پوهندوی دیپلوم انجنیر زرغونه پوپل , د ساختمانی پوهنځۍ د ترسیمی هندسې او تخنیکی رسم د څانګې استاد؛

 زده کړې:

 •  ماستري د کابل پولی تخنیک پوهنتون د سړک او پلونو له څانګې څخه،   

 علمی آثار:

 • د هرات – میمنې د یوې برخې طرحریزي، (د ماسترې تیزس
 • د نوموگرام کارول د هندسي اشکالو د سطوحو د ودانی طرحي په موخه، (مقاله)؛
 • د خطونو د مجموعي ارائه او د سطوحو بیلول له هغونه چی له مخکي ورکړ شویو غوښتنو سره سمون وکړی (مقاله)؛
 • د انطباق په طریقې د مهندسې ابجکټونو د لري لید انځورونو ترسیم او بیا رغونه ، (مقاله
 • د تخنیکي رسم د کتاب ژباړه

د څیړنې ساحه: د ټراسپورټي ودانیو انجنیرۍ.

 پوهندوی محمد عرفان "عارف", دساختمانی پوهنځی د هندسی ترسیمی و رسم  تخنیکی څانگی استاد؛

 زده کړی:

 •  ماستر، دکابل پولی تخنیک پوهنتون دصنعتی و مدنی د ودانیوڅانگی څخه1990؛
 •  بکلوریا د حبیبیه عالی لیسه  1984 ؛
 • علمی آثار:
 •  مقایسه گسترش سطوح به طریقۀ غلطان به مدار سویه با طرق دیگر گسترش( مقاله تحقیقی- علمی)
 •   ترجمه کتاب زیر عنوان رسم تخنیک انجنیری و گرافیگ (  کتاب تدریسی)
 • کاربرد روش های گرافیکی برای انتیگرال گیری و مشتق گیری( مقاله تحقیقی – علمی)
 • کاربرد مطابقت های مرکزی- موازی منحنی های مسطح بالای سطوح ترتیب دوم برای حل مسایل؛ توسط سطح در ارتسامات قایم الزاویه( مقاله تحقیقی – علمی)
 • ترسیم ارتسامات اکسونومتری آبجکت های ارایه شده در مرتسمات با علایم عددی ( مقاله تحقیقی – علمی)
 • ترسیم سطوح به طریقه ارتسامات کمکی( مقاله تحقیقی – علمی)
 • تطبیق ارتسام سه محوری در حل مسایل هندسه‌ی ترسیمی تقاطع سطوح در پوشش خطی که یکی از آن ها سطح ترتیب دوم باشد( مقاله تحقیقی – علمی)
 • دریافت انعکاس شعاعات صوت به طریقه های هندسه ترسیمی( مقاله تحقیقی – علمی)
 • طریقه های دریافت خط تقاطع مستوی حالت عمومی با اجسام هندسی( مقاله تحقیقی – علمی)
 • مطالعه برخی از مسایل هندسه ترسیمی به طریقه تغییر محل نقشه کامپلکس( مقاله تحقیقی – علمی)
 • طرح و دیزاین تعمییر اداری وزارت آبیاری ( تیزس ماستری|)

تماس: amohammederfanarif@yahoo.com ,erfan.arif@kpu.edu.af , +93700065859

 پوهندوی دیپلوم انجنیر عبدالصبور عرفانی​, د ساختمانی پوهنځۍ د ترسیمی هندسې او تخنیکی رسم د څانګې استاد؛

 زده کړې:

 •  ماستري د کابل پولی تخنیک پوهنتون د صنعتی او مدني ودانیو له څانګې څخه،   1374 لمریز

 علمی آثار:

 • د کوادرتیکي تحول د طریقې په ګته اخیستي د دوهم درجه لرونکوو منحنیاتو د تقاطع خط پلټنه، (مقاله)؛
 • د ګرافیکې طریقي په ګټه اخیستنې د متقاطع سطوحو د مشترک فصل پلټنه، (مقاله)؛
 • د ګرافیکې طریقي په ګټه اخیستنې د حاده زاویوو تر ۹۰ درجو او د هغو مقابل قوسونو تقسیم، (تحقیقي رساله
 • د صفري نقطو موندل په هغو سړکونو کې چي مساوي میلونه لري، (مقاله
 • د ناصفونو اغیزه در ځینو زاویو او د هغو مقابلو قوسونو په تقسیم کي، (مقاله)؛
 • د ثابتې شعاع موندل د دایري تقسیم په موخه په اته برخو، (مقاله)؛
 • د سینما تیاتر د عامه ګټه اخیسنې د وداني طرح او ډیزاین د ۱۲۰۰ کسانو د ګټه اخیستلو لپاره، (د ماسترې تیزس

د څیړنې ساحه: سیول انجنیرۍ.

اړیکه: saboorurfani@yahoo.com      0799314894     

 پوهنیار دیپلوم انجنیرشاپیری پیرزاد صدیق ​, د  ساختماني پوهنځی ترسيمی هندسې او تخنیکې رسم د څانګې استاد؛

 زده کړې:

 •  ماستري د کابل پولی تخنیک پوهنتون د صنعتی او مدنی ودانیو له څانګې څخه،  1367 (1982) ؛

 علمی آثار:

 • دمنحنی سطوح دتقاطع خط موندل که داسی وی چی ددوی آثارپه یوه مشترکه مستوی کی موقعیت ولری ، (مقاله)؛
 • دسطوحو گسترش،(مقاله)؛
 • دسطوحوتقارب،(مقاله)؛
 • په کابل ښارکی یوه سینماڅه باندی 500 تنو لپاره جوړول، (د ماستري تیزس
 • په برش طریقه کی دمهندسی پوششنوطرحریزی، (مقاله)؛

د څیړنې ساحه: سیول انجنیري ته اړونده مسایل .

اړیکه: 0774577314 - 0789063406     pirzadshaperai@yahoo.com

 پوهنیار دیپلوم انجنیر محمدرفیع رفیع​, د  ساختماني پوهترسیمې هندسې او تخنیکې رسم د څانګې استاد؛

 زده کړې:

 •  ماستري د کابل پولی تخنیک پوهنتون د صنعتی او مدنی ودانیو له څانګې څخه، 2015
 •  لیسانس د کابل پولی تخنیک پوهنتون د صنعتی او مدنی ودانیو له څانګې څخه، 2012
 •  د انګلستان د کیمبریچ تعلیمی مرکز نه د حرفوي زدکړو د ملي ستندردونو د انکشاف د اجازه سند

علمی آثار:

 • په ګرافیک انجنیري کي د مرکزي ارتسام تطبیق (مقاله)؛
 • په تخنیکې نقشو کي کررات اشتباهات ، (مقاله)؛
 • په ګرافیک انجنیري کي د مرکزي ارتسام تطبیق (د دورنما زده کړه)، (تحقیقي رساله)؛
 • د کابل ولایت د لوړپولیزو ودانیو څیړنه د زلزلي په مقابل کي، (د ماستري تیزس
 • د توکو مقاومت لمړي برخه، (چپتر)؛

د څیړنې ساحه: سیول انجنیري ته اړونده مسایل .

اړیکه: mohammadrafi551@yahoo.com , +93704948786