رهنمایی محصلان پولی تخنیک کابل جهت ثبت نام در بورسیه های کشور ترکیه

28 Jan, 2020

پروگرام  رهنمایی ثبت نام در بورسیه  های لیسانس  ، ماستری  و دوکتورا  کشور ترکیه از طرف بخش فرهنگی سفارت ترکیه برای محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل در تالار آی تی  برگزار گردید.

جلسه مرکز ملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان

26 Jan, 2020

جلسه تعارفی مرکز ملی تحقیقات ومحیط زیست افغانستان به ریاست محترم دکتور محمد وسیم ؛اقبال؛ رئیس این مرکز با استادان واعضای کمیته های کاری دایر گردید.

معرفی سرپرست مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان

22 Jan, 2020

محفل معرفی سرپرست مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان با اشتراک محترم پوهنمل عبدالتواب "بالا کرزی"سرپرست وزارت تحصیلات عالی ، محترم خان محمد "تکل" سرپرست ومعین وزارت انرژی وآب محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمدسعید "کاکر" رئیس عمومی پوه

توزیع تصدیق نامه های فارغان کورسGIS

19 Jan, 2020

محفل توزیع تصدیق نامه های فارغان کورس GIS ازپوهنحی جیوماتیک وکدستر درتالارIT برگزارشد.

Pages