تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی‌ تخنیک کابل و موسسه تحصیلات عالی ارزگان به امضا رسید

21 Sep, 2020

این تفاهمنامه جهت تحقق اهداف و پلان ستراتیژیک وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در ایجاد زمینه‎ های جلب همکاری‎ها و ارایه خدمات علمی و تخنیکی بهتر، بهبود تحقیقات علمی و ارتقای کیفیت تحصیلات عالی، تقویت ارتباط، همبستگی و تطابق فعالیت‎های اکادمیک میان رئیس عموم

توزیع تصدیق نامه های فن بیان و رهبری برای محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

21 Sep, 2020

روز سه شنبه مورخ 25 سنبله 1399 محفلی به مناسبت اهداء تصدیق نامه ها توسط سازمان اندیشمندان افغانستان برای 50 تن محصل پوهنتون پولی تخنیک کابل در تالار جمنازیوم پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید.

دیدار رئیس پوهنتون پولی تخنیک با رئیس دفتر برنامه های انکشافی تحصیلات عالی (HEDP)

20 Sep, 2020

محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل عصر روز دوشنبه مورخ 24 سنبله 1399 با محترم ضیاءالرحمن اندر رئیس دفتر برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) و محترم  محمد آصف قیومی هماهنگ کننده عملیاتی دفتر برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP)  مقیم این پوهنتون در

تقدیر ورزشکاران پوهنتون پولی تخنیک کابل از طرف فدراسیون ورزشی پوهنتونهای افغانستان

20 Sep, 2020

روز دوشنبه مورخ ۲4 سنبله ۱۳۹۹ محفل به مناسبت تقدیر از ورزشکاران پوهنتون پولی تخنیک کابل از طرف ریاست فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان در پوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردید.

Pages