دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر:

دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر در سال 1389 در چوکات پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک ایجاد و به فعالیت آغاز نمود. این دیپارتمنت با عرضه خدمات بهتر، فعالیت ها، تلاش مداوم و روحیه همکاری باعث شهرت پوهنحی و پوهنتون پولی تخنیک کابل در سطح کشور گردیده است. دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر رسالت دارد تا با داشتن نصاب تحصیلی استندرد، کادرهای مجرب، دروس معیاری، تحقیقات علمی جوانان واجد شرایط این رشته را در بخش های معماری کمپیوترهای عصری و هوشمند، مهندسی سیستم های کمپیوتری، طراحی و مهندسی سیستم های تعبیه شده، طراحی و مدیریت شبکه های مخابراتی و موبایل، سیستم های هوشمند و روباتیک(Robotics) تربیه کند. انجنیری کمپیوتر رشته ای در زمینه طراحی و ساخت کمپیوترها و سیستم های مبتنی بر کمپیوتر میباشد که مطالعه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات بین سیستم های سخت افزاری را در بردارد. محصلان این رشته در زمینه طراحی سیستم های دیجیتال، ارتباط بین آنها ،ساخت سیستمهای که کمپیوتر در آنها استفاده میشود، طراحی نرم افزارهای سیستم های تعبیه شده (Embedded Systems)  مهارت های لازمه را فرا میگیرند.

دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر یکی از دیپارتمنت های فعال پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک میباشد. این دیپارتمنت با عرضه خدمات بهتر، فعالیت ها و تلاش مداوم و روحیه همکاری باعث شهرت پوهنحی و پوهنتون پولی تخنیک کابل در سطح کشور گردیده است. هدف از این پلان استراتژیک  دنبال نمودن رسالت دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر، بهبود فعالیت های علمی و اکادمیک، معرفی و ارتقای دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر، پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک و در نهایت پوهنتون پولی تخنیک کابل در درجه  بندی پوهنتون های سطح منطقه میباشد.

رسالت:

 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر رسالت دارد تا مردان و زنان (جوانان) را برای یک زندگی ارزشمند مسلکی و بهره زا در خط مقدم رشته های انجنیری قرن 21 اماده نموده و با پیگیری تحقیقات علمی و فعالیت های اکادمیک، بهبود در تحصیلات و دانش مدرن انجنیری کمپیوتر به ارمغان بیاورد.
 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر رسالت دارد تا محصلین خودرا برای موفقیت در کار و یادگیری موثر در انجنیری کمپیوتر و  تحقیق​ از طریق ایجاد دانش مسلکی ، توسعه فن آوری و نوآوری آماده کند.
 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر در نظر دارد تا به تأمین، حفظ و ارتقای سطح کمی و کیفی دانش تخنیکی انجنیری در جامعه از طریق گسترش خدمات تحقیقاتی و توانمندسازی نیروی انسانی و تولید و نشر علم با تأکید بر دانش، منابع و تکنالوژی های نوین بپردازد.

 به طور مشخص:

 • آموزش محصلان برای پاسخگوئی با استانداردهای بلند و بهتر در انجنیری کامپیوتر و آماده سازی محصلان برای  مشاغل حرفه ای و مطالعات پیشرفته
 • ایجاد و انتشار دانش جدید از طریق تحقیقات پایه و کاربردی در ساحه انجنیری کمپیوتر
 • ارائه خدمات به عنوان منبع از تجربه و تخصص در انجنیری کمپیوتر در سطح محلی، ملی و منطقوی

دیدگاه دورنما:

دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر مشتاق است که با فعالیت های گسترده علمی خود، پوهنتون پولی تخنیک کابل را در لست درجه بندی پوهنتون های منطقه در گام اول معرفی و بعد برای اخذ مقام برتر سوق دهد. دست یابی به این دورنما مستلزم پشتکار و تلاش متداوم علمی کادر ها و کارمندان این دیپارتمنت میباشد.

این تلاش نیازمند همکاری دولت، فارغ اتحصیلان جوان ، دوستان بازار صنعت، پوهنحی ها و پوهنتون های دیگر میباشد.

دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر مشتاق است که به یک منبع برتر از استعداد انجنیری کمپیوتر و تحقیق در افغانستانتبدیل شود. این به این معنی  میباشد که فارغ التحصیلان انجنیری کمپیوتر موفق ، تحقیقات انجنیری کمپیوتر مثبت وموثر باشد در اینصورت انجنیری کمپیوتر مرکز فکری انجنیری خواهد گردید.

اهداف:

 • تقویت، توسعه وارایه کیفیت بهتر در تحصیلات دوره لیسانس
 • ایجادبرنامه تحصیلات ماستری، افزایش استخدام و حمایت از تحقیقات
 • تقویت تحقیقات ، افزایش میزان فعالیت های تحقیقاتی و افزایش امکانات تحقیقاتی
 • ایجاد فضای بهتر محصل محوری، ایجاد انگیزه بهتر برای محصلان بوجود آید
 • به طور مستمر ارزیابی و تجدید نظر در کریکولم درسی(نصاب درسی) در مقطع لیسانس به هدف رسیدگی و وفق دادن خود به تغیرات دنیای تکنالوژی در جامعه و جهان
 • توسعه و بهبودسیستم آموزش به طور مداوم، تقویت پوهنحی وکارمندان دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر.

ارزش ها:

 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر پیشگام در تحصیلات رشته های انجنیری میباشد.
 • کریکولم انجنیری کمپیوتر با برتری و ابتکارات موجوده خود در سطح کشور شناخته شده است.
 • تحقیقات علمی، فعالیت های اکادمیک و روحیه نیک بین اساتید و محصلین باعث شده تا دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر مقام نخست را در در بخش های سیستم های تعبیه شده، روبوتیک، سیمولیشن، گرافیک، سیستم های هوشمند ،شبکه های کمپیوتری و مخابرات کسب نماید.
 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر تحصیلات بهتر برای محصلین با پیش زمینه های متفاوت فراهم مینماید.
 • احساس و روحیه همکاری در دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر باعث میشود تا فارغ اتحصیلان با مارکیت انجنیری کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی ارتباط خوب تر برقرار نموده و سریعتر جذب کار گردد.
 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر کادرهای علمی شناخته شده در سطح کشور را دارا میباشد.
 • کادر علمی، کارمندان مسلکی و محصلین دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر دارائی روحیه کار آفرینی میباشند.
 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر به موفقیت محصلین خود، یادگیری مادام العمر، تحقیق، خلق دانش و نو آوری و نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نو آوری  ارزش قائل میباشد.
 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر به استانداردهای فکری و اخلاقی بالا ارزش قائل میباشد.
 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر به آموزش با کیفیت، دسترسی وسیع آموزشی و مسیرهای متنوع مهارت ارزش قائل میباشد.
 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر  به سهم و همکاری خود در اقتصاد کشور ارزش قائل میباشد.
 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر  به حفظ شأن و کرامت انسانی در جهت تحقق تکریم و رضایت اساتید، محصلین و کارمندان ارزش قائل میباشد.
 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر  به قانونمداری و عدالت محوری با تأکید بر اخلاق حرفوی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مناسب، شایسته سالاری و دانایی محوری ارزش قائل میباشد.

موضوعات اصلی در این رشته عبارت است از:

 • معماری کمپیوتر
 • مهندسی سیستم های کمپیوتری
 • سیگنالها، سیستم ها و سرکت ها
 • الگورتم و ساختار دیتا
 • منطق دیجیتال
 • مدیریت دیتابس
 • پردازش سیگنالهای دیجیتال
 • الکترونیک
 • سیستم های تعبیه شده
 • تعامل انسان و کمپیوتر
 • شبکه های کمپیوتری
 • شبکه های مخابراتی و موبایل
 • سیستم های عامل
 • مسائل اجتماعی و حرفوی
 • مهندسی نرم افزار
 • طراحی و ساخت VLSI
 • ساختار های گسسته اطلاعات

کادر علمی دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر:

پوهنیار پذیر احمد احمد،  ماستری از آلمان آمر دیپارتمنت

پوهنیار غلام سخی شکوه، ماستری از ترکیه

پوهنیار ذبیح الله دانش ، ماستری از ترکیه (رئیس پوهنتون تخنیکی غزنی)

 پوهنیار عبد الکبیر ایماق، ماستری از بنگله دیش (فعلا محصل دوره دوکتورا در ترکیه)

 پوهنیار بسم الله حسینی، ماستری از آلمان

 پوهیالی سید محمد علی مرتظوی، مصروف پروگرام ماستری در آلمان

پوهنیار ولید سمع، ماستری از بنگلدیش

پوهنیار مصطفی، ماستری از آلمان

پوهنیار محمد ارشاد هاشمزی ماستری از هند

پوهنیار فیض محمد فقیری ماستری از هند