دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک

ترانسپورت اتوموبیلی یکی از مهم ترین و اساسی ترین وسیله رشد و انکشاف جوامع بشری بشمار می رود که نه تنها در حمل و نقل مسافرین بلکه غرض انتقالات محموله ها در عرصه های مختلف چون زراعت؛ تجارت؛ ساختمان؛ معادن و صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. ترانسپورت اتوموبیلی در کشور ما به مقایسه سایر انواع ترانسپورت بنابر شرایط جغرافیایی و جیولوجیکی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر از 90 % انتقالات توسط ترانسپورت اتوموبیلی صورت می گیرد.

به منظور بلند بردن موثریت فعالیت ترانسپورت اتوموبیلی، سازماندهی بهتر امور خدمات تخنیکی و  ترمیم، تعیین و تطبیق شیوه های موثر انتقالات بار و مسافرین لازم است تا پرسونل مسلکی و فنی در ساحه مذکور ایفای وظیفه نماید. ازاینرو دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک به حیث یک نهاد تحصیلی بنابر نیازمندی عینی جامعه در سال 1360 تاسیس گردیده و یگانه دیپارتمنت جهت تربیه کادر های ملی در بخش ترانسپورت اتوموبیلی در سطح کشور بوده که متخصصین مسلکی را در رشته انجنیری اتومیخانیک ( اتوموبیل و تاسیسات اتوموبیلی ) تربیه و به جامعه تقدیم می کند.

دیدگاه این دیپارتمنت ایجاد یک نهاد تحصیلات عالی تخصصی انجنیری معیاری که از نظر کمی و کیفی نه تنها نیازهای توسعه و پیشرفت کشور را نظر به مطالبات روز و مارکیت کار جوابده باشد بلکه  با معیارهای اکادمیک کشورهای منطقه رقابت نموده و در سطح ملی و فرا ملی قابل قبول باشد.

 رسالت دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک همانا تربیه کادر ملی در رشته انجنیری اتومیخانیک با دانش مسلکی تخصصی به روز نظر به تقاضای بازار کار و نیازمندی جامعه، انجام تحقیقات علمی و عرضه خدمات انجنیری در عرصه انجنیری اتومیخانیک و همچنان تجهیز و اکمال مادی و معنوی دیپارتمنت و ارتقای ظرفیت کادرعلمی، اداری و محصلان میباشد.

   اهداف و مقاصد دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک

 1. ارتقای ظرفیت علمی و  مسلکی اساتید دیپارتمنت؛
 2. اکمال تجهیزات لابراتواری دیپارتمنت،
 3. جستجوی منابع و ارگانهای کمک کننده برعلاوه بودجه سالانه بخاطر تطبیق بهتر استراتیژیک پلان دیپارتمنت؛
 4. بازنگری و به روز سازی مستمر کریکولم، مفردات و مواد درسی در سطح دیپارتمنت؛
 5. آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی برای تدریس و جلوگیری از تمام انواع تعصبات ( سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی )،
 6. کار دوامدار روی تطبیق کریکولم درسی و مفردات درسی؛
 7. جذب استادان جدید حسب ضرورت مطابق به لوایح و مقررات؛
 8. تامین روابط، همکاری های علمی  و توامیت ها با نهاد های تحصیلات عالی کشور های پیشرفته؛
 9. تطبیق و راه اندازی پروسه ارزیابی خودی و ارزیابی استادان در سطح دیپارتمنت؛
 10. تقاضای کتب و مواد درسی جدید؛
 11. ایجاد کتاب خانه در سطح دیپارتمنت و اکمال آن با کتب و مواد درسی جدید؛
 12. ایجاد رشته های جدید حسب نیازمندی های منافع  ملی کشور و نیازمندی جامعه،
 13. تلاش برای تربیه لابرانت ها و تکنیشن ها برای لابراتوارهای دیپارتمنت،
 14. تلاش در جهت احیا و بازسازی ورکشاپ تخنیکی و تعلیمی دیپارتمنت.

      ساحه کاری فارغ التحصیلان این دیپارتمنت وسیع بوده، قادر به انجام دادن فعالیت های مسلکی،  رهبری امور تولیدی- تخنیکی و سازماندهی امور در ساحات ذیل می باشند:

 • کامپلکس موسسات ترانسپورت اتوموبیلی با اشکال مختلف مالکیت ( دولتی, شخصی  و مختلط)؛
 • موسسات تحقیقاتی- علمی و طراحی – تکنالوژیکی در بخش ترانسپورت اتوموبیلی؛
 • موسسات ترانسپورتی , ترمیماتی و خدماتی؛
 • مراکز شرکت ها و نهاد های مربوط به کارخانجات اتوموبیل سازی و ترمیماتی؛
 • مراکز خدمات بازاریابی و دیسپیچری؛
 • سیستم اکمالات مادی – تخنیکی برای فعالیت موثر موسسات ترانسپورت اتوموبیلی؛
 • در بخش های حفظ و مراقبت و ترمیم ماشین الات صنعتی ؛ زراعتی و ساختمانی،
 • در موسسات تولیدی و کارخانجات مربوط به رشته،
 • طرح و دیزاین عناصر ماشین آلات.

در سال 1365 هجری شمسی به تعداد ( 26 ) تن انجنیران مسلکی در اولین دوره به سویه ماستر از دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک فارغ گردیده است. تا حال به تعداد ( 725 ) تن انجنیران در بیست و نه دوره از این دیپارتمنت فارغ گردیده است.

در حال حاضر پروسه درسی توسط ( 7 ) تن اساتید هریک پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی"؛ پوهندوی دیپلوم انجنیر سید یوسف؛ پوهندوی دیپلوم انجنیر محمد جمعه " کاظمی"؛ پوهندوی دیپلوم انجنیر اسرائیل"بوستان خیل"؛ پوهندوی دیپلوم انجنیر میر اقا " میهن"؛ پوهندوی دیپلوم انجنیر عبدالحمید "توده یی" و پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد انور "امید" به پیش برده می شود. یک تن از استادان این دیپارتمنت پوهیالی صهیب الله " زرغون" برای اکمال دوره ماستری از طرف دولت اسلامی افغانستان به کشور سلواک اعزام گردیده است. همچنان دو تن انجنیر لابرانت هر یک دیپلوم انجنیر حسب الله و انجنیر لابرانت عبداللطیف نیز در پیش برد امور عملی و لابراتواری مضامین مسلکی نیز در این دیپارتمنت ایفای وظیفه می نمایند.

کریکولم درسی دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک 

سمستر اول:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO111

ثقافت اسلامی 1

1

CO112

تاریخ 1

1

EL113

لسان خارجی 1

2

GE114

تربیت بدنی 1

1

EL115

ریاضیات عالی 1

4

CH116

کیمیای عمومی غیر عضوی 1

3

CO117

رسم تخنیک 1

2

CO110

هندسه ترسیمی

2

EL119

مبادی انجنیری

1

مجموع کریدت های سمستر اول

17

سمستر دوم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO211

ثقافت اسلامی 2

1

CO212

تاریخ 2

1

EL213

لسان خارجی 2

2

GE214

تربیت بدنی 2

1

EL215

ریاضیات عالی 2

4

CH216

کیمیای عمومی غیر عضوی 2

2

CO217

رسم تخنیک 2

2

EL218

فزیک 1

3

CS222

مهارت های کمپیوتری

2

مجموع کریدت های سمستر دوم

18

سمستر سوم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO311

ثقافت اسلامی 3

1

EL313

لسان خارجی 3

2

EL315

ریاضیات عالی 3

3

CO317

رسم تخنیک 3

1

EL318

فزیک 2

3

EL323

میخانیک نظری 1

2

CS325

پروگرام سازی کمپیوتر

2

EL328

تعویض ومعاوضه متقابل

2

EL329

تکنالوژی فلزات 1

3

مجموع کریدت های سمستر سوم

19

سمستر چهارم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO411

ثقافت اسلامی 4

1

EL415

ریاضی محاسبوی

2

EL418

فزیک 3

2

GE421

خفاظت محیط زیست

1

EL423

میخانیک نظری 2

3

EL435

مقاومت مواد 1

2

EL429

تکنالوژی فلزات 2

3

EL436

تیوری میخانیزم ماشین 1

2

EL437

ساختمان اتوموبیل 1

3

EL438(439)

انتخابی

2

مجموع کریدت های سمستر چهارم

21

سمستر پنجم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO501

ثقافت اسلامی 5

1

EL535

مقاومت مواد 2

2

EL536

تیوری میخانیزم ماشین 2

2

EL537

ساختمان  اتوموبیل 2

3

EL542

الکتروتخنیک عمومی 1

2

EL543

پرزه جات ماشین 1

2

EL544

تخنیک حرارت

3

EL545

مواد شناسی

3

EL651

پرکتیک تولیدی اول

3

مجموع کریدت های سمستر پنجم

21

سمستر ششم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO611

ثقافت اسلامی 6

1

EL642

الکتروتخنیک عمومی 2

2

EL643

پرزه جات ماشین 2

2

EL652

ترمیم اتوموبیل

3

EL653

انجن احتراق داخلی 1

3

EL654

مواد بهره برداری

2

EL655

تنظیم حرکت جاده

2

GE656

حفاظت کار

2

CO527

هایدرولیک وماشین های هاید رولیکی

2

مجموع کریدت های سمستر ششم

19

سمستر هفتم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO701

ثقافت اسلامی 7

1

GE750

اقتصاد رشتوی

2

EL753

انجن احتراق داخلی 2

3

EL761

بهره برداری تخنیکی اتوموبیل 1

3

EL762

تیوری اتوموبیل

3

EL763

تجهیزات برقی اتوموبیل

4

EL764

اتوماتیزیشن پروسه های تولیدی

2

TE765

پلانگذاری ترانسپورتی شهر و شاهراه ها

2

مجموع کریدت های سمستر هفت

20

سمستر هشتم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO811

ثقافت اسلامی 8

1

EL861

بهره برداری تخنیکی اتوموبیل 2

4

EL871

طرح ریزی اتوموبیل

2

GE872

سازماندهی و اداره تولید

2

EL873

انتقالات اتوموبیلی

3

El874

طرح ریزی موسسات ترانسپورتی و
استیشن های خدمات تخنیکی

3

EL868

کورس قبل از دیپلوم

1

EL875

میتودولوژی تحقیق

1

EL851

پرکتیک تولیدی دوم

3

مجموع کریدت های سمستر هشتم

20

سمستر نهم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

EL970

پرکتیک قبل از دیپلوم

2

EL900

پروژه دیپلوم

12

مجموع کریدت های سمستر نهم

14

مجموع کردیت های همه سمستر ها

170