لست تفاهمنامه‌ها

 

طرفین تفاهم‎نامه-هدف تفاهم‎نامه-سال

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل  و پوهنتون جرمن-قزاق کشور قزاقستان-1395

1- هدف همکاری طرفین برای بلند بردن و توسعه بخشیدن تحصیلات عالی در افغانستان بوده و متخصصین را در تمام رشته‌های که توسط پوهنتون ارایه می‌گردد تربیه می‌نمایند.
2- در این همکاری در نظراست، متخصصین واجد شرایط افغانستان را در تمام رشته‌های موجود در "GKU " تربیه نماید، به ویژه در رشته مدیریت جامع منابع آب و حفاظت از محیط زیست و همچنان بهبود ساختاری در شرایط آموزش و پرورش در درازمدت، راه‌اندازی تحقیقات علمی و کارهای عملی ساحوی برای محصلان افغان را تقویت بخشند.

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل و ادیتیا کشور هند-1395

1. اکادمی ادیتا توافق می نماید تا آموزش زبان انگلیسی را در پوهنځی های پوهنتون پولی تخنیک کابل براساس توافق طرفین انجام دهد.
‌2- درصورت هرگونه تغییرات مربوط به تکنالوژی در جریان برنامه آموزشی، اکادمی ادیتا پوهنتون پولی تخنیک کابل را مطلع ساخته و تغییرات لازمی را بعد از دریافت موافقت پوهنتون پولی تخنیک به اجرا می¬گذارد. پوهنتون پولی تخنیک نباید بدون دلیل موجه از موافقت متذکره ابا ورزد.  
‌3- در صورت هرگونه تغییر دیگر در برنامه آموزشی، بعد از بحث متقابل و تصمیم طرفین اجراآت مشابه صورت خواهد گرفت. 
4- به منظور اطمینان از اجرای مناسب برنامه آموزشی، اکادمی ادیتا گزارشهای لازمه را که به صورت هفته وار روی آن توافق می شود، به پوهنتون پولی تخنیک ارسال نماید. 

 

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-پوهنتون فدرال د اورو پریتو کشور برازیل1395

هدف این یادداشت تفاهم ایجاد چارچوب عمومی همکاری و تسهیل مباحثات بیشتر در عرصه برنامه‎های مشخص همکاری طرفین می‎باشد.

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-دانشگاه علم و صنعت کشور ایران-1395

هدف از اجرای این تفاهم‎نامه، ایجاد ارتباط و همکاری متقابل جهت تبادل ایده‎ها، فنون و تکنیک‌های مورد نیاز طرفین در زمان‎های گوناگون می‎باشد.

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-انجنیری راه آهن مسکو-1395

این تفاهمنامه شامل همکاری و شریک‏ساختن تخصص به پروسه آموزشی با اداره موثر و تقویت میتودولوژی آموزشی آن، مطالعات و تحقیقات مشترک می‌باشد.

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-ترکش مناس کشور قرغزستان-1395

بدین وسیله این توافق بخاطر گسترش تبادله علمی و همکاری بین دو پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون ترکش مناس قرغزستان صورت می‌گیرد.

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-ایکول دیس ماینس الیس کشور فرانسه-1396

1- ایجاد برنامه پیرامون تبادل و همکاری‎های علمی و تخنیکی در عرصه‌های ذینفع و مفید برای هر دو نهاد.
2- ایجاد همکاری مشترک میان هر دو نهاد تحصیلی.
3- فراهم‌آوری فرصت برای تجارب جهانی.
4- تسهیل پیشرفت دانش به اساس روابط متقابل، تلاش‎های پی‏گیرانه، منافع مشترک روابط متداوم میان طرفین در عرصه تدریسی و تحقیقی.

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-انستیتوت تحقیقاتی برق‎رسانی کشور چین-1396

این تفاهم‌نامه نمایان‌گر درک کلی و تعهد طرفین به همکاری در مطابقت به قانون، به منظور به دست‌آوردن اهداف تعیین شده در این تفاهم‌نامه می‌باشد. هرچند طرفین توافق می‌نماید که هیچ ماده‎ی از این تفاهم نامه قانوناً موجب به تعهد الزامی طرفین و یا یکی از طرف‌ها نمی‌شود.   
  طرفین توافق می‌نمایند که در معیاد اعتبار این تفاهم نامه غرض برآوردن شدن تعهدات نهایی شده مشترکاً کار می‌نمایند.

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-پوهنتون صنعت و معدن پکن کشور چین-1396

هدف این یادداشت تفاهم ایجاد چارچوب عمومی همکاری و تسهیل مباحثات بیشتر در عرصه برنامه‎های مشخص همکاری طرفین می‎باشد.

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-پوهنتون قزاق- الفارابی قزاقستان-1396

1- همکاری سودمند دو جانبه، اما نه محدود به موارد ذیل: علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی.
2- تبادله نظریات هیأت علمی و اداری، برگزاری دوره‎های آموزشی برای استادان، تبادله علمی مشترک برای برگزاری کورس مشترک.
3- تبادل محصلان در دوره‌های لیسانس و ماستری جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی و آموزشی. 
4- توسعه و تحقق برنامه‎های آموزشی مشترک، برنامه‌های درسی یا کریکولم، از جمله برنامه‌های دارای دو دیپلم.
5- برگزاری نشست‎های علمی و سمپوزیوم؛ مشارکت و اجرای مشترک پوهنحی‌ها یا بخش‌های علمی و تابستانی با مشارکت متخصصان و محصلان.

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد)-1396

بهبود کیفیت تحصیلات عالی در بخش‎های فرهنگی و صنایع خلاقانه

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-سازمان زمین شناسی ایران1396

1- برگزاری دوره‎های آموزشی مشترک در زمینه‎های مختلف علوم زمین.
2- برگزاری سمینارهای علمی مشترک.
3- تعریف و اجرای طرح‎‎های تحقیقاتی مشترک.
4- تبادل استاد، کارشناس (لیسانس) و دانشجو برای اجرای طرح‎های مشترک و اجرای تطبیقات ساحوی.
 5- تبادل کتاب، مجله‎های علمی، مقاله‎های علمی و چاپ مقاله‎های علمی در مجله‌های معتبر علمی موسسات تحصیلات عالی هر دو کشور.

پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-پوهنتون تکنالوژی هند- زیرکار قرار دارد
پوهنتن پولی‎تخنیک کابل-پوهنتون انادولو ترکیه- زیرکار قرار دارد