دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان‎ها :

دیپارتمنت اداره اعمار ساختمان با رعایت قوانین مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی، شرایط، امکانات و تسهیلات دست داشته به مثابه یک دیپارتمنت رشتوی پیش تاز در سطح پوهنتون و کشور تمام فعالیت های آینده خویش را با در نظر داشت دیدگاه ورسالت و فرصت های موجود و  بر مبنای مسایل مالی، بودجه وی، اصل استقلالیت، منابع بشری و امکانات دست داشته عملی خواهد نمود.

بنا برضرورت معاصر طی سال 1390 هـ ش دیپارتمنت جدید تحت نام دیپارتمنت اداره اعمار ساختمانها در چوکات پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولیتخنیک کابل تاسیس گردید که در راس آن محترم پوهنمل دوکتور محمد یوسف قیومی قرار داشت. اکنون استاد محترم پوهندوی امان الله فقیری استاد سابقه دار دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی رهبری این دیپارتمنت را به عهده دارند. در سال 1393 هـ ش از طریق امتحان کانکور اولین گروپ محصلین به این دیپارتمنت معرفی گردیده و در حال حاضر به دروس خویش ادامه می دهند. از زمان تاسیس الی اکنون همه ساله محصلین جدید از طریق امتحان رقابتی کانکور جذب این دیپارتمنت شده که در پهلوی سایرعلوم معاصر انجنیری مضامینی چون سازماندهی پروژه های ساختمانی، مدیریت و رهبری اعمار ساخمانها و تکنالوژی تولید ساختمان را به شکل اختصاصی فرا میگیرند.

تدریس در دیپارتمنت اداره اعمار ساختمانها با استفاده از روش های معاصر و موثر ممکنه بشکل ارایه لکچرها، درس های عملی، کار های لابراتواری، سیمینارها و کنفرانس های علمی استادان و محصلان، اجرای کارهای صنفی، پروژه های صنفی و تطبیقات علمی و تولیدی، کاربرد نرم افزار های انجنیری و انترنت، تامین روابط وهمکاریهای علمی واکادمیک با استادان پوهنځی های انجنیری و سایر پوهنتونها داخلی و بین المللی، تبادل تجارب با موسسات تولیدی ساختمانی کشور درعرصه های کاربردی و استفاده از مواد و سیستم های جدید ساختمان سازی پیش برده می شود.  قابل تذکر است که دیپارتمنت اداره اعمار ساختمانها  با لابراتوار تست و آزمایش مواد و عناصر ساختمانی مجهز بوده که به منظور اجرای کار های لابراتواری توسط محصلان و کار های تحقیقاتی استادان استفاده میشود.

از آرزوهای دیپارتمنت اداره اعمار ساختمانها است که نسل جوان کشور از هر قوم و ملیت به اساس لیاقت و شایستگی و بدون هیچ نوع تبعیض تحت سقف واحد در زمینه فراگیری علوم انجنیری فعالیت نمایند و بعد از فراغت سهم ومسئولیت خود را درعرصه بازسازی و اعمار مجدد کشور جنگ زده خویش صادقانه ادا نمایند.

مدت دوره تحصیل در این دیپارتمنت 9 سمستر ویا چهارنیم سال میباشد که براساس پلان انکشافی وزارت تحصیلات عالی به سیستم کریدت عیار وتطبیق گردیده است. محصلین این دیپارتمنت درجریان هشت سمستر دروس نظری ، عملی و حضوری را فرا گرفته ودراخیر سمستر هشتم تطبیقات راجع به جمع آوری مواد وآمادگی برای اجرای پروژه دیپلوم را اجراء مینمایند. براساس مواد لازمه جمع آوری شدۀ مذکور پروژه دیپلوم خویش را درجریان سمستر نهم اجراء وتکمیل نموده وبعداً درحضور کمیسیون اختصاصی که متشکل از استادان دیپارتمنت ، دیپارتمنت های ذیربط وهمچنان موسسات ساختمانی دیگر میباشند ، دفاع نموده ودرصورت موفقیت سند خویش را به سویه لیسانس بدست می آورند.

هدف اساسی این دیپارتمنت را تربیه کادرهای ملی و وطندوست در رشته اداره و رهبری پروژه های ساختمانی وارتقای سویه وکسب مهارتهای مسلکی آنها تشکیل میدهد. استادان دیپارتمنت اکثراً وقت خود را صرف مطالعه، ترجمه کتابهای معروف خارجی، تدریس وغیره امور اکادمیک مینمایند.  استادان  همچنان درتهیه وتجدید پروگرامهای درسی چون کریکولم درسی، مفردات درسی وپلان درسی مضامین مربوطه شان همیشه تلاش جدی مینمایند. نتایج درسی اجرای کارهای صنفی، پروژه های صنفی، وظایف خانگی، اخذ امتحانات وسط سمستر و امتحانات نهائی، پرکتیک های تعلیمی وتولیدی مورد ارزیابی قرار میگیرد. در حال حاضر لابراتوار مواد وعناصر ساختمانی این دیپارتمنت به فعالیت آغاز نموده و استادان مربوطه کار های لابراتواری را در محدوده امکانات این لابراتوار برای محصلین در بخش مضمون مواد ساختمانی اجراء می نمایند.

اهداف :

 •  تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی مدیریت با کیفیت و معیاری،
 •   پرورش کادر ها با روحیه وطن دوستی و اخلاق نیکو،
 •   ارتقای ظرفیت علمی اساتید دیپارتمنت،
 •  ایجاد لابراتوار ها برای دیپارتمنت و تجهیز  آن با تکنا لوژی جدید، تدریس و تحقیق و حفظ و مراقبت آن‎ها،
 •  توسعه کار برد متداوم روش جدید تدریس،
 •  فراهم سازی فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی و جلوگیری از تمام انواع تعصبات در سطح دیپارتمنت،
 •  بازنگری و معاصر سازی متداوم کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت،
 •  تالیف و ترحمه کتب ومواد درسی جدید،
 •   تکمیل و استخدام اعضای کادر علمی در سطح دیپارتمنت به اساس ضرورت،
 •   ایجاد برنامه های ماستری در دیپارتمنت در صورت تسهیل فراهم سازی شرایط،
 •  کسب استقلالیت اکادمیک در عرصه های اقتصادی و ساختاری دیپارتمنت،
 •   اجرای پروژه های تحقیقاتی و مدیریتی.
 • با فرا گرفتن یک دوره تحصیلی لیسانس با مفردات موجود فارغان این رشته مقاصد ذیل را بر آورده ساخته و توانائی های ذیل را دارا خواهند بود:
 •  پلانگذاری ، اداره و سازماندهی امور پروژه های مختلف ساختمانی با تکنالوژی جدید روز،
 •  حل مسایل تیوریکی و عملی در صورت بروز مشکلات ساحوی،
 •  مدیریت و پیشبرد شرکت های ساختمانی،
 • آشنائی با سیستم طرح و دیزاین عناصر ساختمانی،
 • آشنائی با برآورد مواد و عناصر ساختمانی،
 •  تعیین و انتخاب مواد مناسب ساختمانی برای هر نوع ساختمان.