رییس و کارکنان فاکولته الکترومیخانیک

              

Email: s.yousuf@kpu.edu.af

Office#: +93744333230

پوهنمل دیپلوم انجنیر سید یوسف ولد سید غوث الدین در سال 1340 مطابق 1961 میلادی  در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار دیده به  جهان گشود.

 دوره ی ابتداییه را در مکتب ابتداییه سلطانپور سفلی و دوره ی متوسطه و لیسه را در لیسه  فقرالله  ولسوالی سرخرود  طی سال های  1358 – 1346 مطابق 1979 – 1967 میلادی به  پایان رسانیده است.

  دوره ی تحصیلات عالی را در رشته بهره برداری تخنیکی اتوموبیل ها به سویه ماستر در انستیتیوت اتوموبیل و سرک سازی شهر خارکوف جمهوری اوکرایین در سال 1365 مطابق 1986 میلادی به اتمام رسانیده است.  

 موصوف یک تعداد اثار علمی – تحقیقی را تحریر و به چاپ رسانیده  است و همچنان در ورکشاپ های ملی و بین المللی در کشور های کوریای جنوبی، مالیزیا و تایلند نیز شرکت ورزیده است.

تجارب کاری:

     از سال 1365 الی 1369 به صفت استاد دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک  پوهنتون پولی تخنیک کابل

     از سال 1370 الی 1375 به صفت استاد دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک و معاون پوهنحی الکترومیخانیک

     از سال 1376 الی 1389 به صفت معاون پوهنحی الکترومیخانیک،  استاد و آمر دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک

     موصوف به اساس پیشنهاد پوهنتون پولی تخنیک کابل و وزارت محترم تحصیلات عالی و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1389 به صفت رئیس پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل تقرر حاصل نموده است.