خلص سوانح رییس و کارکنان پوهنڅی انجنیری کمپیوتر و انفارماتیک - پوهنتون پولیتخنیک کابل

خلص سوانح رییس و کارکنان پوهنڅی انجنیری کمپیوتر و انفارماتیک

 

Email: M.Mirza@kpu.edu.af 

Mobil: +93 (0) 700200328

اسم: مرزا محمد مزا

فرزند: جان محمد

سال تولد: 1336 مطابق1957 

درجه تحصیل: ماستر

رشته: ریاضیات عالی

محل تحصیل: پوهنتون کابل

تاریخ اشغال وظیفه: 1359 مطابق 1980عضو کادر علمی دیپارتمنت ریاضیات عالی پوهنتون پولیتخنیک کابل

رتبه علمی: پوهنوال

تجربه کاری: بیشتر از 32 سال تدریس

تیلفون:             +93-700200328

آشنائی به لسان ها:  دری عالی  و پشتو عالی  ،  انگلیسی خوب

آشنائی به پروگرام های کامپیوتر: Word , Excel , Access , Power Point    وپروکرام  نویسی  BASIC  سافت ویر MATLAB

تحصیلات عالی: ماستری از پوهنتون کابل ، 1364 در ریاضیات عالی  مطابق 1985 م  لسانس  از پوهنتون کابل ، 1358 در ریاضیات عالی مطابق 1979 م                                                                

آموزش خصوصی: اموزش زبان انگلیسی ، پروگرام های کامپیوتر

تدریس مضامین: ریاضیات عالی ، انالیز عددی و کامپیوتر

تعداد کتب وآثارطبع شده: ده اثر علمی  ،   تآ لیف کتب درسی :

 1 – ریاضیات عمومی

2 – ریاضیات عالی (1)

3 – ریاضیات عالی (2)

4 – پروگرام سازی کامپیوتر به زبان BASIC

5- انالیز عددی ومتلب

 6 – 13 اثر علمی تحقیقی

 

تدریس در پوهنتون ها

در پوهنتون پولیتخنیک – کابل ؛ریاضیات عالی و ریاضیات محاسبوی در سال های 1988- 1981

در پوهنتون بلخ ؛ریاضیات عالی وریاضیات محاسبوی در سال های 1997-1988

در پوهنتون پولیتخنیک ،کابل ؛پروگرام بیسک کامپیوتر و ریاضیات عالی و محاسبوی در سال های 2007-2002

درپوهنتون پولیتخنیک کابل انالیز عددی با سافت ویر MATLAB درسال 2014 - 2008

کارهای اداری

در پوهنتون بلخ به حیث معاون علمی انتخابی  در سال های 1994-1989

در پوهنتون بلخ به حیث معاون علمی انتصابی  در سال های 1998-1997

در پوهنتون بلخ به حیث امر دیپارتمنت ریاضیات عالی نیز در سال های1997 - 1989

نصب و ترتیب و تنظیم خیمه لویه جرگه در  (gtz)در سال 2003

درپوهنتون پولی تخنیک کابل به حیث آمر دیپارتمنت ITCE  درسال های 2010 - 2006

درپوهنتون پولیتخنیک کابل به حیث رئیس پوهنحئی انجنیری کمپیوتر درسال 2014 - 2015

سفر های رسمی خارجی

  1. تاجکستان   :  1990 برای مدت 30 روز پوهنتون تاجکستان
  2. هندوستان   :  2008  به مدت 3 ماه تعقیب کورس مهارت های کمپیوتر
  3. آلمان        :  2010 به مدت 7 روز به پوهنتون تخنیکی برلین
  4. ترکیه       :  2010  به مدت 4 روز به پوهنتون انقره
  5. امریکا      : 5 ابریل 2013 تا 18 ابریل 2013   به مدت 14 روز به پوهنتون Masochist University