دیپارتمنت جیودیزی انجینری - پوهنتون پولیتخنیک کابل

دیپارتمنت جیودیزی انجینری

دیپارتمنت جیودیزی انجینری

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری که درسال ۱۳۶۱ تاسیس گردید دارای لابراتوار مجهز با تمام وسایل درآن زمان بود بعد ازسالیان متمادی تمام وسایل دست داشته خویش را ازدست داده وفعلا" باامکانات بسیارکمی که دارد توانسته مشکلات موجوده را برطرف نماید ووسایل اندک دست داشته را استفاده اعظمی مینماید که ازآنجمله میتوان گفت که درحال حاضربه تعداد 10 پایه تیودلت ، ده پایه نیولر، چهارپایه توتال ستیشن ، دوعدد جی پی اس دستی ودیگروسایل مورد ضرورت این دیپارتمنت موجود میباشد که به اثر سعی وتلاشی شبانه روزی اساتید محترم این دیپارتمنت ومراقبت وسایل لابراتوار فعال می باشد.