تاریخچه دیپارتمنت مواد غیر عضوی

 

 معرفی مختصر دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضویاهداف آن

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی از جمله دیپارتمنت های فارغ ده در تشکیل پوهنحَی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل بوده که در سال 1388 هجری شمسی به شکل رسمی در چوکات این پوهنحُی تاسیس گردید.

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی از سال 1388 تا کنون چندین دوره فارغان خویش را به سویه لیسانس به جامعه تقدیم کرده است.

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی دارای یک لابراتوار در قسمت تحلیل و تجزیه مواد غیرعضوی بوده  که این لابراتوار به کمک اتحادیه اروپا و پوهنتون تخنیکی سلواکیا تجهیز گردیده است.

دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی هم اکنون دارای حدود 230 محصل بوده که در صنوف جداگانه توسط استادان این دیپارتمنت تدریس می شوند و محصلین در طول دوره تحصیل دوبار عملاً در فابریکات مواد غیرعضوی پروسه  تولید را از نزدیک مشاهده نموده و آموزش می بینند. دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی 6 تن عضو کادر علمی و یک تن  انجنیر لابرانت بوده که استادان این دیپارتمنت مجهز با تکنالوژی روز می باشند در ذیل شهرت استادان و انجنیر لابرانت دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی درج گردیده است.

هدف تاسیس این دپیارتمنت تربیه کادر های مسلکی آگاه و مجهز با دانش روز بوده که با رعایت قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی اهداف ذیل را دنبال می نماید:

1-       ایجاد یک دیپارتمنت مسلکی برای تربیه کادر های تخصصی و مسلکی در سطح کشور تا فارغان آن قادر باشند با روحیه وفا داری به منافع ملی و آراسته با دانش روز مطابق خواسته ها و مطالبات بازار کار در سطح ملی و منطقه مصدر خدمت شوند.

2-       ارتقاٌ دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی به عنوان یک دیپارتمنت برتر در میان سایر دیپارتمنت های پوهنتون پولی تخنیک کابل در سطح افغانستان الی سال 1400.

3-       همکاری های علمی در اجرای پلان های انکشافی کشور همراه موسسات دولتی و غیردولتی ذیربط.

4-       همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون.

5-       تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی و تخصصی انجنیری روز.

6-       بلند بردن ظرفیت استادان دیپارتمنت.

7-       تجهیز دیپارتمنت با تجهیزات مدرن تدریس.

8-       انجام کار های لابراتواری و تحقیقی با استفاده از لابراتوار مجهز این دیپارتمنت.

9-       فــــــــــــراهم نمودن فضای مــــــناسب درســــــــــــی برای محصلین عاری از هر نوع تعصبات سیاسی ، قومی و زبانی.

10-  ارتقای سطح توانمندی های تحصیلی و تحقیقی.

11-  ارتقا فعالیت های ترویجی ،  علمی و تحقیقی مناسب با مضامین اختصاصی دیپارتمنت.

12-  تحقیق و پژوهش.

13-  محصلین درجریان تحصیل مسایل مربوط به انجنیری صنایع کیمیاوی از جمله تولید کود های کیمیاوی ، تولید تیزاب های منرالی و تولید سلیکات ها را می آموزند.

14-  فارغان این رشته می توانند در فابریکات تولید کود های کیمیاوی (کارخانجات کود و برق مزار شریف) ، تولید سمنت ، کاشی ، سرامیک ، لابراتوار های تحقیقاتی و انالیز محصولات موادغیرعضوی کار نمایند.

در ذیل شهرت استادان و لابرانت دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی درج گردیده است: