تاریخچه دیپارتمنت مواد غذایی

 

معرفی مختصر دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی و اهداف  آن   

   دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی از جمله دیپارتمنت فارغ دهنده در تشکیل پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل بوده که در سال 1388 هجری شمسی به شکل رسمی در چوکات این پوهنحی تاسیس گردید.

این دیپارتمنت از آوان تاسیس تا امروز سه دوره فارغان خویش را در سال های 1393 ، 1394 و 1395 به جامعه و صنایع مواد غذایی کشور تقدیم نموده است.

          دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی دارای دو لابراتور خیلی مجهز در قسمت مایکروبیولوژی و تحلیل و تجزیه مواد غذایی بوده که این لابراتوار ها به کمک اتحادیه اروپا و پوهنتون تخنیکی کشور سلواکیا تجهیز گردیده ، استادان و لابرانت این دیپارتمنت توسط استادان پوهنتون تخنیکی سلواکیا در قسمت استفاده درست از تجهیزات این لابراتوارها آموزش دیده اند.

          دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی هم اکنون دارای حدودا 170 محصل بوده که در صنوف جداگانه توسط استادان این دیپارتمنت تدریس می شوند و محصلین در طول دوره تحصیل دوبار عملا در فابریکات مواد غذایی پروسه تولید را از نزدیک مشاهده نموده و آموزش می بینند.

          دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی 9 تن عضو کادر علمی (استاد) داشته که استادان این دیپارتمنت اکثرا جوان و مجهز با دانش  و تکنالوژی روز می باشند،

   هدف تاسیس این دیپارتمنت تربیه کادرهای مسلکی آگاه و مجهز با دانش روز بوده که با رعایت قوانین و مقررات وزرات تحصیلات عالی بوده و اهداف ذیل را دنبال می کند:

1.     تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی و تخصصی در انجنیری کارخانجات صنایع غذایی،

2.     بلند بردن ظرفیت استادان با ایجاد سیمینار ها و ورکشاپ ها،

3.     ارتقای دیپارتمنت مواد غذایی به عنوان یکی از دیپارتمنت های مطرح در سطح پوهنتون پولی تخنیک کابل،

4.     انجام کارهای لابراتواری و تحقیقی با استفاده از لابراتوار های مجهز این دیپارتمنت،  

5.     فراهم نمودن فضای مناسب درسی عاری از هرنوع تعصبات سیاسی ، قومی و زبانی،

6.     معیاری نمودن کریکولم های درسی دیپارتمنت مطابق نیاز بازار و اجتماع،

7.     تهیه کتب و مواد درسی مضامین مختلف مطابق مفردات درسی،

8.     مساعد نمودن شرایط بهتر برای تحقیقات علمی استادان،

9.     ایجاد پروگرام ماستری در دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی،

10.                      ایجاد روابط ، توامیت و همکاری های علمی – تحقیقی با پوهنتون های خارجی و داخلی،

11.                      تقویت پروسه ارزیابی خودی و پروگرام تضمین کیفیت،

12.                      تقدیر از کار های بکر استادان و اعضای کادر علمی این دیپارتمنت،  

13.                      تدریس مضامین مایکروبیولوژی مواد غذایی ، انجنیری و تکنالوژی مواد غذایی، انالیز مواد غذایی، بیوانجنیری و بیوسپریشن ، بیوتکنالوژی و سایر مضامین اختصاصی رشته انجنیری مواد غذایی.

فارغان این رشته می توانند در کارخانجات صنایع غذایی (کارخانجات تولید آب و نوشابه ها، تولید روغن، تولید لبنیات، تولید بسکویت و کیک و امثال آن)  منحیث انجنیر کار نموده و برعلاوه قادر به کار در لابراتوار های تحقیقاتی و انالیز مواد غذایی باشند. 

در ذیل شهرت استادان و لابرانت دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی درج گردیده است: