تاریخچه دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اكتشاف معادن

 

 تاریخچه دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اكتشاف معادن:

این دیپارتمنت در سال 1346 شمسی یعنی اولین روز آغاز دروس پوهنتون پولی تخنیك كابل تأسیس و تاكنون با فراغت صد ها انجنیر جیولوج به سویه های لسانس و ماستر و همچنان تربیه متخصصین به سویه دوكتورا مصدر خدمت برای ارتقای سطح زندگی هموطنان عزیز گردیده است. این دیپارتمنت در رشته های نقشه برداری جیولوجیكی ، تفحص و اكتشاف معادن مفید جامد ،هایدروجیولوجی ، و جیولوجی انجنیری متخصصین را تربیه و به جامعه تقدیم میدارد. فارغان دیپارتمنت به صورت مستقلانه كارهای نقشه برداری جیولوجیكی، تفحص، اكتشاف و محاسبه ذخایر مواد مفید جامد از قبیل طلا، نقره، پلاتین، الماس، زمرد، یاقوت، اموامرین، لاجورد، لعل، مس، سرب، جست، آهن، مرمر، ذغال سنگ، و غیره را به منظور ارزیابی اقتصادی معادن انجام میدهند. انها كمیت و كیفیت آبهای زیر زمینی را تعیین و برای احداث ساختمانهای صنعتی و مدنی، بند و انهار، سركسازی، نصب پایه های برق و غیره امور ساختمانی تحقیقات لازم جیولوجی انجنیری را بوجه احسن اجرا می نمایند. در حال حاضر استادان محترم كه در این دیپارتمنت مصروف تدریس میباشند قرار ذیل نامبرده میشوند:

1- محترم پوهاند دوكتور امیر محمد موسی زی

2- محترم پوهاند دوكتور نقیب الله سهاك

3- محترم پوهنوال دوكتور عبدالسلام ظفری

4- محترم پوهنوال دوكتور صاحب جان فیاض

5- محترم پوهندوی دوكتور محمد ابراهیم نجف

6- محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر عبدالباقی رحمانی

7- محترم پوهنمل دوكتور محمد معصوم

8- محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر محمد عزیز امینی

9- محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر جان آقا

10- محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر عبدالسلام كیولا

11- محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر سید عزیز سادات

12- محترم پوهیالی حمید الله واعظی

13- محترم پوهیالی اكرام الدین تمیم