تاریخچه دیپارتمنت اكتشاف و استخراج معادن نفت و گاز

 

تاریخچه مختصر دیپارتمنت جیولوجی ، اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گازدار :

دیپارتمنت جیولوجی ، اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گازدار در سال 1350 خورشیدی در چوکات پوهنحی جیولوجی و معادن به منظور رشد آهنگ اقتصادی کشور پا به عرصه وجود گذاشته است.

این دیپارتمنت متخصصین ورزیده را در رشته های اختصاصی :

جیولوجی – جیوفزیک و برمه کاری - استخراج ساحات نفت و گازدار تربیه و جهت خدمت به جامعه تقدیم می نماید.

دیپارتمنت با نام مختصرنفت وگاز از بدو تاسیس تا اکنون کوشیده است تا برای تحکیم دروس نظری ، تطبیقات ساحوی محصلان در نقاط مختلف کشور و قرار داد همکاری متقابل را با وزارت معادن و صنایع انعقاد نماید.

دیپارتمنت برای اجرای کارهای عملی دارای لابراتوار های عدیده ( جیولوجی، جیوکیمیای نفت و گاز، جیوفزیک اکتشافی و صنعتی، هایدروگاز دینامیک زیر زمینی، برمه کاری چاه های نفت و گاز، تخنیک و تکنالوجی استخراج معادن نفت و گاز ) پولیگون برمه کاری - جیو فزیک و لابراتوار رشتوی علمی تحقیقاتی وزارت معادن در ساحه پولیتخنیک کابل بوده که به اثر جنگهای داخلی تخریب و یا چور و چپاول گردیده ولی تا اکنون احیا و باز سازی نگردیده و قابل استفاده نمی باشد.

در حال حاضر در دیپارتمنت نفت و گاز استادان محترم نه تنها مصروف پیشبرد تدریس مضامین مختلف بوده بلکه    سرگرم تحقیقات علمی همه جانبه در عرصه های مبرم صنایع تولیدی جهت ارتقا و رشد  اقتصاد ملی کشوردرعرصه های ذیل می باشند:

  1. تدقیق پروسه های تفحض و اکتشاف ساحات نفت وگاز دار کشور .
  2. جلوگیری از مشکلات حین برمه کاری چاه های نفت وگاز.
  3. طرق ازدیاد بهره دهی چاه های نفتی و گازی شمال کشور .
  4. احیای افغانستان با استفاده از منابع طبیعی زیر زمینی مایع و گاز.
  5. میتود های حرارتی بلند بردن دبت چاه های ساحات نفت دار قسمت شمال افغانستان .
  6. کنترول پروسه آبدار شدن چاه های ساحات گاز دار مورد استخراج قسمت شمال افغانستان .
  7. شاخص ها ومعیار های ارزیابی نفت و گاز خیزی صنعتی قسمت شمال غربی افغانستان .
  8. ارزیابی دور نمای نفت و گاز خیزی پوش رسوبی کتله و سطی جنوب افغانستان . قابل یاد آوریست که فارغین این دیپارتمنت در بخش های جیولوجی، تفحض و اکتشاف ساحات نفت و گاز دار، جیوفزیک، برمه کاری چاه ها واستخراج معادن نفت وگاز میتواند کار مستقلانه را انجام دهند.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت نفت وگاز همواره سعی و تلاش دارند تا بااکمال و تجهیزلابراتوار های این دیپارتمنت زمینه تحصیلات ماستری و دکتورا(PhD)  را فراهم نمایند، ولی این امر زمانی تحقق خواهد یافت که دیپارتمنت نفت وگازپوهنتون پولیتخنیک کابل،بایکی از موسسات تحصیلات عالی کشورهای پیشرفته توامیت برقرارنموده و پروژه های تحقیقی مشترک در عرصه های مختلف جیولوجی،اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگازدار داشته باشد.

لست استادان دیپارتمنت نفت وگاز

 

شماره

نام

نام پدر

تخلص

رتبه علمی

درجه علمی

ایمل آدرس

 شماره مبایل

ملاحظات

1

امیرگل

میر عبدالله

میرزاد

پوهاند

دکتورا

amirgulmirzad@gmail.com

0700293646

 

2

احمدشاه

عبدالودود

ودود

پوهاند

دکتورا

drahmadshah@hatmail.com

0799300475

 

3

عبدالهادی

غلام علی

نوابی

پوهنوال

دکتورا

Abdulhadi.nawabi@yahoo.com

0700246936

 

4

عزت الله

چمبوری

عامد

پوهنوال

دکتورا

chamelloh@kpu.edn.af

0799200452

 

5

عبدالرحمن

سید اکبر

منگل

پوهندوی

دکتورا

Abdulrahmanmangal@yahoo.com

0774282132

 

6

عبدالرشید

محمد اقبال

اقبال

پوهندوی

ماستری

Rashidiqbal55@gmail.com

0700290187

 

7

عبدالشکور

داد محمد

داور

پوهنمل

ماستری

abshukoordawar@yahoo.com

0700188719

 

8

امین الله

حمیدالله

سباوون

پوهنیار

ماستری

amin.sabawon@gmail.com

0775751898

 

9

ذکریا

خیرالله

شنیزی

پوهنیار

ماستری

zakeriashnizai@gmail.com

0780615729

 

10

عبدالجمیل

پاینده محمد

نظری

پوهیالی

لسانس

Jamilnazari1@yahoo.com

0799696779

 

11

صدف

گلاب شاه

جلال

پوهیالی

لسانس

Sadfjalal_92@yahoo.com

0790654786

 

12

سمیع الله

عبدالحکیم

سهاند

نامزد پوهیالی

لسانس

 

0797483145

 

 
 

لست مضامين اختصاصي ديپارتمنت نفت وگاز

گروپ

                  استادان مضامين

نام مضمون

شماره

OG4-1

عبدالهادي نوابي،عبدالشكور داور و جميل نظري

تجمع انتقالات نفت وگاز

1

OG3-1

عبدالهادي نوابي،عبدالشكور داور و جميل نظري

ميخانيك سيالات

2

GP4-1

عبدالرشيد اقبال و ذكريا شينزي

جيو فزيك اكتشافي

3

OG4-1

عبدالرشيد اقبال و ذكريا شينزي

جيو فزيك اكتشافي

4

OG3-1

ذكريا شينزي

سيستم جغرافياويي G.I.S

5

OG4-1

عبدالرحمن منگل و ذكريا شينزي

حوزه هاي نفت وگاز

6

OG3-1

احمد شاه ودود و امين الله سباون

جيولوجي نفت وگاز

7

OG4-1

احمدشاه ودود و امين الله سباون

جيولوجي صنعتي

8

OG4-1

احمدشاه ودود و امين الله سباون

اقتصاد رشتوي نفت وگاز

9

OG4-1

عبدالشكور داور و جميل نظري

برمه كاري چاه هاي نفت وگاز

10

OG4-1

عبدالرحمن منگل ، صدف و جميل نظري

استخراج معادن نفت وگاز

11

OG4-1

عبدالرحمن منگل،صدف و جميل نظري

جيو تكتونيك

12

OG3-1

عبدالرحمن منگل،صدف و جميل نظري

هايدروليك زير زميني

13

OG1-1

عبدالوكيل عيار

ثقافت اسلامي

14

OG1-1

عبدالعزيز

تاريخ معاصر افغانستان

15

OG1-1

 كريم و  شيرين

لسان خارجي

16

OG1-1

جاويد

تربيت بدني

17

OG1-1

خليل و صدف

رياضيات عالي

18

OG1-1

عبدالستار

كيمياي عمومي

19

OG1-1

صبور

هندسه ترسيمي

20

OG1-1

شاپيري

رسم تخنيكي

21

OG1-1

 

اساسات كمپيوتر

22

OG2-1

عبدالله

ثقافت اسلامي

23

OG2-1

روقيه

فزيك

24

OG2-1

خليل و صدف

رياضيات عالي دو

25

OG2-1

آقله و شيرين

لسان خارجي

26

OG2-1

ايمل

كيمياي عضوي

27

OG2-1

ليلما و نيازي

جيوديزي

28

OG2-1

نقيب الله سهاك

جيولوجي عمومي

29

OG2-1

حكيمي

كيمياي تحليلي

30

OG2-

عبدالغفور نورزاد

پركتيك توليدي

31

OG3-1

عبدالوكيل

ثقافت اسلامي

32

OG3-1

جان آغا

جيولو جي تاريخي و پاليونتالوجي

33

OG3-1

صفي الله

الكترو تخنيك

34

OG3-1

عبدالباقي رحماني

جيولوجي ساختماني

35

OG3-1

صاحب جان فياض

منرالوجي

36

OG3-1

صديقي

حفاظت كار

37