دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی

دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی

این دیپارتمنت در سال 1387 ایجاد گردید و علوم کامپیوتری بخش وسیعی از موضوعات تئوری و کاربردی آن در زمینه زبانهای کامپیوتری، , شبکه های کمپیوتری ,  طراحی نرم افزار،  روباتیک، اداره سیستم ها ، امنیت معلومات و امثال آنها را تحت پوشش قرار می دهد. می توان کارهای تخصصی این رشته را در چهار گروه ذیل تقسیم نمود:

1.     طراحی و پیاده سازی نرم افزارها:

 متخصصین این رشته کارهای مرتبط با برنامه نویسی مسایل مختلف و سیستمهای تخصصی انجام می دهد و از روشهای جدید در انجام کارهایشان استفاده می کنند. همچنین آنها تیمهای برنامه نویسی را برای تولید سیستمهای نرم افزاری سرپرستی می نمایند.

2.     طراحی و پیاده سازی شبکه های کمپیوتری:

رشته متخصصین این رشته با اندوخته های علمی و مهارت های مسلکی فراگرفته توانایی لازم را برای طراحی و پیاده سازی شبکه های کوچک و بزرگ کمپیوتری , اداره و مدیریت شبکه ها , تامین امنیت شبکه ها و توسعه سیستم های بیسیم را دارند.

3.     توسعه و انکشاف روشهای جدید تئوری و کاربردی در زمینه کامپیوتر:

  بیوانفورماتیک   (Bioinformatics) یعنی استفاده از کامپیوتر در مهندسی ژنتیک ، و داده کاوی (Data Mining) که برای کاوش در حجمهای بالای اطلاعات بکار می رود و علومی که در کنترل و هوشمند سازی روباتیک استفاده می شود.

4.     انکشاف و توسعه راه های جدید برای حل مشکلات کامپیوتر:

  بهینه سازی ذخیره ، بازیابی اطلاعات در دیتابیس ها، انتقال بهتر و سریعتر اطلاعات در شبکه ها و تحلیل تصاویر.

موضوعات اصلی شامل این رشته

 1. Programming Fundamentals (PF)
 2. Programming Languages (PL)
 3. Software Engineering (SE)
 4. Computer Networks (CN)
 5. Wireless Networks(WN)
 6. Information Security(IS)
 7. System Adaminstration(SA)
 8. Algorithms and Complexity (AL)
 9. Operating Systems (OS)
 10. Net-Centric Computing (NC)
 11. Discrete Structures (DS)
 12. Information Management (IM)
 13. Human-Computer Interaction (HC)
 14. Intelligent Systems (IS)
 15. Social and Professional Issues (SP)
 16. Computational Science (CN)
 17. Architecture and Organization (AR)
 18. Graphics and Visual Computing (GV)

کادر علمی دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی

 

1.     پوهنیار خواجه زبیرصدیقی فرزند خواجه گل                       ماستری از آلمان

2.     پوهنیار حمید الله سکوت فرزند غلام بهاوالدین                      ماستری از جاپان

3.     پوهنیار شکریه جمال فرزند  شاه محمد                               ماستری از لندن

4.     پوهنیار علی آقا ناصری فرزند احمد علی                            ماستری از آلمان

5.     پوهنیار محمد علی جاوید فرزند محمد ظاهر                         ماستری از جاپان

6.     پوهیالی مرسل فرزند سید نبی                                         ماستری از آلمان

7.     پوهیالی احمد مسعود فرزند خلیل الله                                  ماستری از آلمان

8.     پوهیالی محمد نظیم  فرزند محمد نظیر                  مصروف پروگرام ماستری در جاپان

9.     پوهیالی محمد امان فرزند آقاجان                         مصروف پروگرام ماستری در جاپان

10.  نامزد پوهیالی آقا مصطفی فرزند علی بابا                مصروف پروگرام ماستری در آلمان