دیپارتمنت انجنیری کامپیوتر - پوهنتون پولیتخنیک کابل

دیپارتمنت انجنیری کامپیوتر

 

 

 

 دیپارتمنت انجنیری کامپیوتر : 

 

این دیپارتمنت در سال 1389 قبلآ تحت آمریت مرحوم پوهنیار سیدمحمدهادی "محقق" ایجاد گردیده بود و این رشته افراد متخصص در زمینه سخت افزار کامپیوتر را پرورش میدهد.

1-      کامپیوتر انجنیرینگ رشته ای در زمینه طراحی وساخت کامپیوتر ها وسیستمهای مبتنی بر کامپیوتر میباشد که مطالعه سخت افزار،نرم افزار و ارتباطات بین سیستمهای سخت افزاری را در بردارد.

2-      موضوعات درسی این رشته عبارت از مبانی وتکنیکهای مهندسی الکترونیک ، برق وریاضیات به اضافه مدارهای منطقی وسیستم های کامپیوتری است.

3-      محصلان این رشته درزمینه طراحی سیستم های دیجیتال ، ارتباطات بین آنها وساخت سیستم هایکه از کامپیوتر در آنها استفاده میشود مهارت های لازمه را فرا می گیرند.

4-      همچنان طراحی نرم افزار های سیستم های جاسازی شده ( Embedded System) را یاد می گیرند.      سیستم های جاسازی شده مانند تلفن های موبایل ، دستگاهای طبی پیشرفته ، دستگاهای نظامی وامثال آن است.

موضوعات اصلی این رشته عبارت اند از :

.2 Algorithms

.2 Computer Architecture and Organization

.1 Computer Systems Engineering

.4 Circuits and Signals

.5 Database Systems

.3 Digital Logic

.7 Digital Signal Processing

.8 Electronics

.9 Embedded Systems

.25 Human-Computer Interaction

.22 Computer Networks

.22 Operating Systems

.21 Programming Fundamentals

.24 Social and Professional Issues

.25 Software Engineering

.23 VLSI Design and Fabrication

.27 Discrete Structures

.28 Probability and Statistics


آمریت این دیپارتمنت از سال 1392 تا اکنون تحت آمریت محترم پوهنیار میر عزیزالله

 "رحمتی" به پیش میرود.

کادر علمی دیپارتمنت انجنیری کامپیوتر:

.2 پوهنیار سحر حلیم فرزند عبدالجبار با کسب درجۀ تحصیل ماستری از کشور هند

.2 پوهنیار غلام سخی شکوه فرزند زور شاه با کسب د

رجۀ تحصیل ماستری از کشور ترکیه

.1 پوهنیار ذبیح الله دانش فرزند محمد ناصر با کسب درجۀ تحصیل ماستری از کشور ترکیه

.4 پوهنیار میر عزیز الله رحمتی فرزند میر رحمت الله درجۀ تحصیل ماستری از لندن آمر دیپارتمنت

.5 پوهیالی پذیر احمد فرزند نصرالله درجۀ تحصیل لسانس از بنگله دیش و ماستری آلمان

.3 پوهنیار عبد الکبیر ایماق با کسب درجۀ تحصیل ماستری از کشور بنگله دیش

.7 پوهیالی بسم الله با درجۀ تحصیل لسانس ازکشور بنگله دیش و ماستری ازکشور آلمان

.8 پوهیالی سید محمد علی با کسب درجۀ تحصیل لسانس از کشور بنگله دیش و ماستری از کشور آلمان

.9 نامزد پوهیالی حبیبه عامد لسانسۀ انستیتوت مخابرات و تکنالوژی پوهنتون کابل وفعلا مصروف ماستری در کشور آلمان