تاریخچه دیپارتمنت شهر سازی

  دیپارتمنت پلانگذاری شهرها

دیپارتمنت پلانگذاری شهرها به علامه اختصاری UD نشان داده میشود . این دیپارتمنت در سال 1392 ایجاد گردید وفعلأ دارای چهار استاد و 104 شاگرد میباشد که از جمله 31 محصل به صنف دوم  و 73 محصل صنف اول در سال 1393 جذب گردیده اند. آمر دیپارتمنت شهرسازی محترم پوهنمل داودشاه فاروق است.