تاریخچه پوهنځی ساختمانی

تاریخچه پوهنحی ساختمانی :

پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل در برج حمل سال 1358 در چوکات پوهنتون پولی تخنیک کابل تأسیس گردیده که  بعد ازتاًسیس رشته های اختصاصی فعلاً  دارای چهاردیپارتمنت اختصاصی میباشد که عبارتند از:

1.    دیپارتمنت تعمیرات صنعتی و مدنی (Civil & Industrial Constructions Department)

2.    دیپارتمنت مهند سی(Architecture Department)

3.    دیپارتمنت اداره اعمارساختمان Building Construction Department

4.    دیپارتمنت شهرسازی Urban Development Department

و همچنان دارای دو دیپارتمنت مضامین عمومی بوده که عبارت اند از:

1.    دیپارتمنت رسم تخنیکی  و هند سه تر سیمی(Technical Drawing and Descriptive Geometry)

2. دیپارتمنت ثقافت اسلامیIslamic Culture 

دیپارتمنت های  ساختمانهای صنعتی ومدنی وهمچنان مهندسی پوهنځی ساختمانی طی چهلمین دوره فراغت الی ســـال 1395 حدود 2000 تن انجنيران را به سویه لیسانس و ماستر  که از جمله شایسته ترین کادر ها از لحاظ فنی و تخصصی اند به جامعه افغانی تقدیم نموده است وفعلاً به تعداد 572 تن محصل که ازاین جمله به تعداد 529 آن ذکوروبه تعداد 43 تن آن اناث دررشته های ساختمانهای صنعتی ومدنی، مهندسی، انجنیری شهرسازی و اداره اعمارساختمان مصروف تحصیل میباشد.

 قابل یادآوری می دانیم اینکه بعد از بنیانگذاری پوهنځی ساختمانی در سال 1358 هجری- خورشیدی تطبیق پروگرام ماستری در این پوهنځی آغاز و الی سال 1374 ادامه یافت. در سال 1374 هـ. ش. نظر به لزوم دید مقام وزارت تحصیلات عالی بنابر از دست دادن امکانات فزیکی (لابراتوار ها و مواد لابراتواری) پوهنتون در اثر جنگ های تحمیلی و تنظیمی، تطبیق پروگرام لیسانس جانشین پروگرام ماستری گردید و جدید الشمولان سال 1374 این پوهنځی  شامل پروگرام دوره لیسانس گردیدند که اولین دوره فارغ التحصیلان دوره لیسانس در سال 1379 هـ. ش. به جامعه تقدیم گردیدند. 

اکنون در پوهنځی ساختمانی به تعداد (44) تن استاد که از جمله 1 ( پوهاند )، 2  (پوهنــوال)،  6( پوهنــدوی) ، 10 ( پوهنمل )،  16 (پوهنیار)، 6 نفر (پوهیالی) و3 نفر نامزد پوهیالی  که از جمله 39 تن از طبقه ذکور و 5 تن از از طبقه اناث مصروف پیش برد پروسه درسی می باشند. البته یاد آورمی شویم که از جمله 44 نفر استاد، ، 26 نفر ماستر و 18 نفر لیسانس هستند. قابل یاد آوریست که از جمله

پوهنځی ساختمانی در سال 1391خورشیدی مؤفق گردید تا تدریس ماستری را دو باره در رشته  دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی آغاز نماید. که به تعداد 45 محصل تاحال ازین رشته فارغ گریده و فعلا ً به تعداد 54 محصل در پروگرام ماستری در این رشته ها مصروف آموزش و فراگیری دروس دور ماستری می باشند. دروس محصلان دوره ماستری از ساعت 4 عصر الی 7 شب ادامه دارد. مدت تحصیل محصلان این رشته ها مطابق لایحه ماستری  2 سال یا چهار سمستر در نظر گرفته شده است. بورد تحصیلات ماستری در سطح پوهنځی ساختمانی تمام نیازمندی های اداری و وابسته به پروگرام را مرفوع می سازد

فارغ التحصیلان پوهنځی ساختمانی در تمام بخش های اقتصاد  ملی کشور فعالیت داشته و بسیاری از آنها منحیث آمرین در وزارت خانه ها و ریاست ها ایفای وظیفه می نمایند. فارغان این نهاد علمی از آوان تأسيس تا كنون دردوردست ترين نقاط كشور دركليه مؤسسات توليدي دولتي و غيردولتي با ارايه نظريات عالمانه وپيشكش نمودن طرح هاي علمي درامر بازسازي واحياي مجدد كشور سهم شايسته و ارزنده را ايفا نموده و مي نمايند.

 

انکشاف و پیشرفت ها طی سالیان 1381 الی 1395 پوهنځی ساختمانی

پوهنځی ساختمانی از آغاز تاسیس تا کنون پیشرفت های شایان نموده است که در پهلوی تطبیق قوانین و لوایح نافذه وزارت تحصیلات عالی به منظور تامین هر چه بیشتر نظم و دسپلین اکادمیک در پوهنځی بلند بردن سویه تحصیلی طرز العمل داخلی برای پوهنځی در شورای علمی پوهنځی و شورای علمی پوهنتون پولی تخنیک تصویب نموده و اجراات خویش را مطابق آن عیار میسازد .

پوهنځی ساختمانی الی سالهای 1380 دارای 4 رشته اختصاصی ذیل بوده

1.     دیپارتمنت تعمیرات صنعتی و مدنی (Civil & Industrial Constructions)

2.     دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (Department  Hydraulics’ Structures)

3.     دیپارتمنت انجنيري ساختمانهای ترانسپورتی(  Transportation Engineering Department)

4.     دیپارتمنت مهند سی  (Architecture Department)

          که به اثرسعی وتلاش اساتید این پوهنځی ورهبری پوهنتون پولیتخنیک کابل درمدت یک            دهه اخیرپیشرفت های ذیل  صورت گرفته است:

1.     ایجاد دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست سال تاْسیس 1384  .

2.     یجاد دیپارتمنت مدیریت اعمار ساختمان  سال تاًسیس 1390 .

3.     ایجاد رشته شهر سازی سال تاًسیس 1392.

4.     ایجاد پوهنحًی جدید درسال 1394 بنام پوهنحًی انجنیری ساختمانهای انجنیری در سال 1393 رشته خط راهی آهن با نام اختصاری RE در پهلوی دیپارتمنت انجینری ساختمانهای ترانسپورتی با جزب 50 نفر محصل از طریق امتحان کانکور به فعالیت آغاز نمود

5.     ایجاد پوهنځی جدید برای سال 1392 بنام پوهنځی منابع آب, پوهنحًی منابع آب در سال 1393 عملأ با دو دیپارتمنت ، دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمانهای هایدرو تخنیکی و دیپارتمنت آب رسانی و انجینری محیط زیست از پوهنحًی ساختمانی جدا گردید

  .6باز سازی مجدد لابراتوار ها دیپارتمنت های مربوط پوهنځی.

  .7آماده ساختن تجهیزات لابراتواری دیپارتمنت های (ساختمانهای صنعتی و مدنی و انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی ) .

 

با احترام

پوهاند رازمحمد " عزیزی

رئیس پوهنځی ساختمانی